Què fem

Atenció Mèdica

Atenció Mèdica té com a missió l’atenció integral de les persones adultes  amb malalties mèdiques, incloent-hi la prevenció, diagnòstic i tractament de malalties agudes i cròniques, recuperació funcional, atenció a l’envelliment i atenció al final de la vida, partint de l’evidència científica i els principis de la bioètica i el professionalisme.

Promou la col·laboració amb els àmbits d’Atenció Primària i Atenció a la Dependència, a fi de garantir la continuïtat assistencial, així com l’actuació d’equips multidisciplinaris, integrant els esforços dels diferents professionals sanitaris.

També assumeix la formació de nous especialistes en diferents disciplines mèdiques i desenvolupa la recerca clínica orientada a millorar l’atenció a les persones malaltes o en risc d’emmalaltir.