Servei d’Hospitalització d’Atenció Domiciliària

L’Hospitalització Domiciliària (HAD)  permet que un pacient que requereix atenció en l’àmbit hospitalari i que té estabilitat clínica i social pugui ser atès a casa seva per professionals de l’hospital.

L’accés a l’Hospitalització Domiciliària és a proposta de l’equip assistencial i voluntari.

L’equip de professionals li donarem totes les atencions hospitalàries necessàries en el seu domicili.


Cartera de Serveis i Especialitats

  • En l’àmbit de diagnòstic i de tractament la unitat d’HD disposa dels mateixos recursos que a l’hospital. En cas que una tècnica no es pugui dur a terme al domicili (exploracions complementàries, tècniques diagnòstiques o tractaments) el pacient es traslladarà de manera puntual a l’hospital per a la seva realització.
  • Cobertura de dilluns a diumenge de 8h a 20 h (disposarà d’un telèfon de contacte  per comunicar-se amb l’equip assistencial sempre que ho necessiti).
  • Mantindrà l’entorn habitual del seu dia a dia assegurant una millor recuperació funcional
  • Evitarà desplaçaments de la família a l’hora de fer l’acompanyament i/o rebre la informació mèdica.
  • Preservarà  completament la seva intimitat


Docència

  • Formació residents de MFiC, Medicina Interna
  • Formació residents Infermeria comunitària
  • Formació estudiants  Infermeria

Horari

Horari Laborables: 8:00 a 17:00 h

Contacte

  • Telèfon d’atenció: 93 731 00 07
  • Extensió: 2484