Què fem

Serveis de Suport Clínic

El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) és una Organització Sanitària Integral (OSI) que integra tots els nivells d’assistència (primària, hospitalària, sociosanitària).