Què fem

Serveis de Suport Clínic

El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) és una Organització Sanitària Integral (OSI) que integra tots els nivells d’assistència (primària, hospitalària, sociosanitària).

Serveis de Suport Clínic és un dels àmbits d’atenció.