Servei de Diagnòstic per la Imatge

El Servei de Diagnòstic per la Imatge té com a finalitat la realització d’exploracions destinades a l’obtenció d’imatges amb finalitat diagnòstica o terapèutica. Per això s’utilitzen diverses tècniques fruit de la incorporació de tecnologia biomèdica.

D’entre les tècniques utilitzades, algunes es basen en l’obtenció d’imatges a partir de l’emissió de radiacions ionitzants. Aquest és el cas de la radiologia simple, la Tomografia Computada, la Mamografia i la Densitometria. D’altres utilitzen altres tecnologies. Així, l’ecografia es basa en l’ús d’ultrasons, mentre que la Ressonància Magnètica ho fa a partir de la generació de camps magnètics. És per aquest motiu que s’ha substituït el nom tradicional de Servei de radiodiagnòstic pel de Diagnòstic per la imatge, degut al fet que l’ús de radiacions ionitzants no és l’única tecnologia utilitzada per l’obtenció d’imatges.

Gràcies a aquestes tecnologies s’arriba a diagnòstics o es realitzen intervencions terapèutiques mínimament invasives, en comparació amb els procediments predominants de fa alguns anys. Això es realitza amb màxima qualitat i seguretat tant pels pacients com pels treballadors i es basa en criteris fonamentats i consensuats entre els professionals del CST a partir de les evidències publicades i comunicades en els fòrums especialitzats.


Cartera de Serveis i Especialitats

 • Radiologia simple
 • Radiologia amb contrast
 • Densitometria òssia
 • Ecografia general
 • Ecografia muscular
 • Ecografia intervencionista
 • Mamografia, Ecografia mamària, esterotàxia i intervencionisme
 • TC toràcic, abdominal, cranial i columna, osteo-muscular i intervencionisme i angio-TC
 • Escòpia
 • Ressonància magnètica
 • RM neurològica
 • RM cardiològica
 • RM Columna
 • RM osteo-muscular
 • RM abdomen
 • RM tòrax-mama
 • Angio-RM

Docència

Formació especialitzada en MIR de Diagnòstic per la Imatge

Horari

Horari Laborables: 8:00 a 17:00 h

Contacte

 • Telèfon d’atenció: 93 731 00 07
 • Extensió: 2139