Responsabilitat social corporativa

Responsabilitat social corporativa

El pla estratègic 2021-2024 ha incorporat la responsabilitat social com un eix estratègic, que incorpora diferents objectius a assolir per avançar en la sostenibilitat i també en el compromís, tant amb els professionals com amb les persones i la comunitat.

El CST ha assolit l’equilibri pressupostari en el tancament de l’exercici del 2020, fet que li permet ser solvent financerament i recuperar l’autonomia de gestió l’any següent.

 • Noves Inversions. Ha fet una forta inversió en obres i equipaments per a garantir l’actualització tecnològica i fer obres d’adaptació per la pandèmia de la Covid-19.
 • Augment de recursos. Hi ha hagut un increment del contracte programa CST i de les aportacions estructurals del CatSalut en crèdits ICO

 • Ètica i Bon govern

   

  Bones Pràctiques

  Es crea un Grup de Treball de Protecció de Dades per avançar en qüestions que afecten a la generació i consens de documents relacionats amb la Protecció de Dades.

   

  Reflexió ètica

  Activitat del Comitè d’Ètica Assistencial (CEA)

  • Elaboració de documents interns davant la situació de la Covid’19: Recomanacions per a processos decisoris, marc ètic dels criteris a emprar i recomanacions.
  • Consideracions ètiques incloses en els documents i protocols interns del CST.
  • Atenció a consultes de professionals i pacients.

   

  Transparència

  El CST té un portal de transparència on actualitza la informació pública referent a contractacions, acords, convenis i altra informació econòmica.

  Anualment es proposa una sessió de balanç dirigida a tots els professionals de l’organització, com a exercici de rendiment de comptes i nous objectius de futur.

   

  Mecenatge

  Creació d’un grup de captació de fons solidaris per a la gestió transparent i eficient de les donacions, destinades a projectes d’humanització i recerca.

  • Creació de la pàgina web www.donacions.cst.cat i difusió a xarxes socials.
  • Campanya “Coronavirus: actuem”, amb un total econòmic recollit de 392.580,44€ i 392 donacions materials.
  • Creació d’un mòdul de distribució intel·ligent d’aire amb l’empresa Proton.
  • Continuació dels projectes d’humanització de la sala d’activitats de la planta de Convalescència i també a la planta de Pediatria, amb l’Associació Unidos x Ellos.
  • Col·laboració amb l’Associació La vida és Xula per a la compra de la màquina PAXMAN, de prevenció de l’alopècia en dones en tractament de quimioteràpia.
 • Medi Ambient

   

  • Reducció de l’impacte ambiental (soroll). Utilització de cautxú en les noves àrees per tal de reduir el soroll i millorar el descans nocturn.
  • Accions sobre eficiència energètica. Instal·lació de llums LED en els espais reformats i recuperadors energètics en sistemes de climatització.
 • Responsabilitat amb les persones i la comunitat

   

  Voluntariat

  • Gener a març. Programa de voluntariat de visitació a pacients i dinamització amb més de 70 voluntaris. S’ha fet l’Acte de Reconeixement al voluntariat i accions de formació continuada.
  • Març a juny. Activitat no prevista de suport logístic per al personal sanitari, amb 138 voluntaris.

   

  Ajuts socials

  Gestió d’ajuts directes a persones en situació de vulnerabilitat, ja sigui per Farmàcia (1.573€) i transport (64,21€). Es mantenen els convenis amb la Clínica Universitària Odontològica i l’Associació Somriures per a l’atenció odontològica, amb 152 beneficiaris.

   

  Programes comunitaris

  El CST és entitat col·laboradora amb el Departament de Justícia pel compliment de Mesures Penals Alternatives. Tenim programes comunitaris d’inclusió social en l’àmbit de la salut mental i en l’Atenció Primària.

   

  Banc de Dispositius de suport a la dependència

  Material de préstec per a persones amb dependència per tal de millorar l’autonomia personal. S’han rebut 92 sol·licituds.

   

  Cooperació internacional

  Es continua donant suport a entitats de cooperació internacional mitjançant permisos de treball i donacions de material. Concessió d’un permís de 15 dies a un professional.

   

  Col·laboració amb entitats del territori

  El CST cedeix els seus espais a entitats socials. Durant el 2020 només es va poder fer amb ADER i Aldeas Infantiles SOS, a causa de la pandèmia.

   

 • Responsabilitat amb els professionals

   

  Discapacitat, igualtat i assetjament

  S’han realitzat accions formatives en aquests àmbits: Drets humans, prevenció de riscos, igualtat, assetjament moral i sexual.

   

  Estabilització laboral

  S’ha continuat amb l’estabilització de personal, però en menor mesura per la pandèmia. A finals d’any, el personal fix estructural representa el 61.4% de la plantilla.

   

  Formació

  Al 2020 s’han desenvolupat 145 accions de formació continuada i s’han format més de 1.936 participants, sent més de 11.472’5 les hores de formació realitzada.

   

  Celebració del 30è aniversari del CST

  La Comissió dels 30 anys -formada per professionals del CST- va organitzar el concurs de fotografia #CST_Nadal i el sopar commemoratiu.

   

  Suport als professionals en època Covid-19

  La Unitat de Mediació Sanitària, Salut Laboral i altres departaments han ofert recursos de cura de la salut dels professionals del CST.