Responsabilitat social corporativa

Responsabilitat social corporativa

Al Consorci Sanitari de Terrassa s’entén la Responsabilitat Social com un concepte transversal que afecta la gestió de l’organització. Ofereix l’oportunitat de millorar l’impacte que la nostra activitat genera sobre els usuaris, famílies, professionals, medi ambient i sobre la societat en general. Així, la RSC ens permet desenvolupar positivament accions en el nostre entorn, amb la col·laboració dels col·lectius amb qui ens relacionem.


 • Ètica i Bon govern

   

  Mirada ètica

  El fet de treballar amb una mirada ètica a l’organització ens permet reflexionar i millorar la qualitat dels serveis que prestem als nostres usuaris, i anar més enllà en la presa de decisions. El Comitè d’Ètica del CST organitza sessions per a totes les persones treballadores i participa en el pla de formació del CST.

   

  Criteris socials i laborals

  En els plecs dels expedients de contractació pública del CST, s’inclouen criteris socials i laborals com a prescripcions tècniques, criteris de valoració i/o condicions especials d’execució. En aquest sentit, continuem col·laborant amb dos centres de reserva social:

  • INTEGRA MGSI CET CATALUNYA, S.L. (des del 2022)
  • L’HEURA CENTRE ESPECIAL DE TREBALL, S.L. (des del 2021)

   

  Transparència

  Anualment es fa la Jornada de Balanç oberta a totes les persones treballadores del CST i la Jornada d’Objectius on participen les persones de totes les àrees amb responsabilitat directiva.

 • Medi Ambient

   

  • Paper. Reciclatge de 71.500 tones recollides en els contenidors de paper. Acció: ús de codi QR per posar a disposició dels usuaris la informació sense suport paper.
  • Plàstic i alumini. Acció: adquisició de medicaments en format unidosi a fi d’estalviar el reenvasament, i la despesa de plàstic i alumini.
  • Jardineria. Selecció d’empresa de neteja dels exteriors dels centres (Heura) que treballa amb selecció de residus.
  • Energies renovables. Plaques fotovoltaiques: Modificació del pàrquing de l’Hospital Universitari de Terrassa per iniciar la instal·lació. L’objectiu és que l’Hospital produeixi de forma neta el 70% del calor necessari pel seu manteniment tèrmic i un 40% d’energia elèctrica pel seu autoconsum.
 • Responsabilitat amb les persones i la comunitat

  • Pediatria Mediambiental. Nova consulta orientada a la prevenció, detecció i intervenció de riscos mediambientals durant l’etapa reproductiva i embaràs, així com dels infants fins a l’adolescència. També s’adreça a les parelles que estiguin planificant un embaràs o ja estiguin embarassades. La consulta mediambiental pediàtrica versa sobre el “Full Verd de l’embaràs”.
  • Grup Promotor de Cooperació Internacional del CST. Convenis amb entitats per facilitar la cooperació dels nostres professionals.
  • Atenció a persones vulnerables i aliances amb entitats. El CST disposa d’ajuts propis per millorar l’atenció a persones especialment vulnerables:
   •  Podologia
   • Transport
   • TV a l’Hospital
   • Roba per l’ingrés o a l’alta
  • Banc de dispositius de suport a la dependència. Té com a objectiu proporcionar assessorament tècnic i material de suport a les persones que presenten una dependència funcional i al seu entorn cuidador. Accions:
   • Adquisició de material nou i renovació de part de l’actual.
   • Reforma del magatzem que acull tot els dispositius de suport.
   • Ampliació de la cartera de serveis del dispositiu, incorporant les visites de valoració i assessorament als domicilis de les persones sol·licitants.
  • Pla d’Accessibilitat. Accions:
   • Millora de la senyalització i material explicatiu amb pictogrames per infants amb autisme.
   • Creació del grup de Validadors de lectura fàcil amb les entitats Crespinell i LaFact de Terrassa
   • Plaça d’aparcament per a conductor amb cadira de rodes a l’Hospital de Terrassa.
  • Programa del voluntariat. Activitats d’acompanyament i dinamització per a pacients ingressats i usuaris dels dispositius del CST.
 • Responsabilitat amb els professionals

   

  Capacitats diverses

  Alumnes en pràctiques del Programa de Formació Professional Ocupacional Dual impulsat per la Fundació Prodis de Terrassa, que consisteix en formar persones amb capacitats diverses per incorporar-les al món laboral.

   

  Igualtat

  Mitjançant el Pla d’igualtat, el CST té com objectiu complir amb la legislació vigent en matèria d’igualtat i alhora treballar el seu compromís amb la perspectiva de gènere.

  Accions: Celebració del Dia Internacional de la Dona amb un programa d’activitats per les persones treballadores. Difusió de la Guia de comunicació inclusiva que promou l’Ajuntament de Terrassa. Manifest CST pel dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones. Sessió informativa de les Guies ràpides per a la intervenció de la violència masclista al CST. Formació sobre sensibilització envers el col·lectiu LGTBIQ+.

   

  CST per Sempre

  Associació per les persones treballadores que han finalitzat la seva etapa laboral i que continuen mantenint el vincle amb l’entitat a través d’activitats, xerrades, etc.

 • Sostenibilitat econòmica

   

  Es treballa per aconseguir l’objectiu d’equilibrar el pressupost i garantir la sostenibilitat econòmica del CST, en col·laboració amb el CatSalut i el Departament de Salut.