Què fem

Atenció Primària i Salut Comunitària


L’Atenció Primària constitueix el nivell bàsic d’atenció a la salut, garantint una atenció global al llarg de la vida de la persona.

Les tasques de l’ EAP són la prevenció i la promoció de la salut, englobant l’atenció aguda i crònica a totes les etapes de la vida i treballant de forma coordinada amb el següent nivell assistencial, així com amb els serveis de suport diagnòstic; imprescindible donat el  paper d’eix vertebrador del sistema públic de salut que té l’Atenció Primària.