CAP Can Roca

Centre d'Atenció Primària

L’Atenció Primària constitueix el nivell bàsic d’atenció a la salut, garantint una atenció global al llarg de la vida de la persona. Les tasques de l’ EAP són la prevenció i la promoció de la salut, englobant l’atenció aguda i crònica a totes les etapes de la vida i treballant de forma coordinada amb el següent nivell assistencial, així com amb els serveis de suport diagnòstic; imprescindible donat el  paper d’eix vertebrador dels sistema públic de salut que té l’Atenció Primària.


Cartera de Serveis

 • Gestió de Pacients i Atenció al Ciutadà: atenció personal i telefònica. Acompanyament i informació a les persones durant tot el procés assistencial. Gestió de les demandes dels pacients i dels seus fluxos: derivacions, La Meva Salut, altes RCA.
 • Assistència sanitària, programada i urgent.
 • Atenció a domicili.
 • Atenció pediàtrica: Programa del Nen sà. Programa de salut escolar. Salut bucodental. Atenció a demanda. Programa Salut i Escola.
 • Tècniques d’infermeria com: Extraccions, gestions de mostres, Electrocardiograma, espirometria, extracció de taps, MAPA, control del pacient en tractament amb anticoagulants.
 • Exploracions complementàries: teledermatologia, infiltracions.
 • Atenció a la salut mental: Programa PSP, CSMA, CSMIJ.
 • Programes de prevenció de la salut i activitats comunitàries: Programa pacient expert, Prescripció social, Consulta deshabituació tabàquica.
 • Treball social: Programes d’ajut a les persones, especialment a les més vulnerables. Informació i assessorament de recursos socials. Gestió de recursos sanitaris.
 • UFC: Atenció al pacient crònic i fràgil, atenció en la descompensació i seguiment, coordinació amb l’equip d’AP, gestió de visites i altres recursos (Hospital de Dia, UFISS, etc).
 • Salut bucodental a les escoles i atenció odontològica.
 • Atenció a la Salut Sexual i reproductiva (ASSIR): Planificació familiar. Seguiment de l’embaràs. Prevenció oncològica. Prevenció i tractament de les malalties de transmissió sexual. Consulta Jove.
 • Tècniques d’Infermeria Eco-doppler

Contacte