La Fundació Joan Costa Roma

La Fundació Joan Costa Roma (FJCR) té com a missió contribuir a la millora de la salut i benestar de les persones, impulsant, desenvolupant,  coordinant i divulgant les activitats de formació, docència, recerca i innovació que es desenvolupen en els centres i serveis del Consorci Sanitari de Terrassa (CST).

Amb aquest objectiu, treballa conjuntament amb els professionals del CST per ampliar el coneixement científic i transferir-ho a la societat, millorant l’atenció de les persones que tenen problemes de salut. La Fundació promou la col·laboració interdisciplinària i participació dels professionals en les àrees de coneixement del CST, potenciant el treball en xarxa i tenint sempre presents els seus valors institucionals i el compromís ètic.


Patronat de la FCJR

President:

Secretari:

Tresorer:

Vocals:

Ramón Olivé Vilàs

Santi Ferrer Vilardell

Xavier Verdaguer Farnós

Jaume Boadas Mir
Maite Garolera Freixa
Miquel Poch Reig
José Miguel Carballo Villarino
August Sáenz Bernat (President del CST)
Montserrat Comellas Oliva (Directora EUIT)

Pendent de contingut.


Descarrega les Memòries de la Fundació Joan Costa Roma: