Memòria CST

Cada any elaborem la memòria i fem un exercici de reflexió sobre els avenços assolits, posant en valor i reconeixent la feina feta per tots els professionals del CST.

 • Memòria 2022

  El desenvolupament del Pla Estratègic segueix a bon ritme gràcies a la implicació de tots els professionals

  DESCARREGAR
 • Memòria 2021

  Un any de recuperació, complex i singular, encara amb l’ombra de la pandèmia però ja amb un horitzó per deixar-la enrere

  DESCARREGAR
 • Memòria 2020

  L'any de la pandèmia de COVID-19, any de crisi sanitària, social i econòmica sense precedents

  DESCARREGAR
 • Memòria 2019

  Destacar, entre d’altres fites, l’aposta feta per continuar desenvolupant el nostre model assistencial

  DESCARREGAR
 • Memòria 2018

  Servei d’Hospitalització Domiciliària, l’Al·lergologia, la Radioteràpia i la Salut Mental.

  DESCARREGAR
 • Memòria 2017

  Molt bon balanç dels resultats obtinguts al 2017 avançant cap al creixement. Continuïtat en el projecte.

  DESCARREGAR
 • Memòria 2016

  L'any 2016 ha estat marcat per les difficultats de finançament públic i l'increment de la demanda.

  DESCARREGAR
 • Memòria 2015

  Malgrat la situació pressupostària hem aconseguit mantenir elevats els indicadors

  DESCARREGAR
 • Memòria 2014

  El curs 2013-14 ha estat el 2on curs acadèmic després del canvi de propietat de la Creu Roja.

  DESCARREGAR
 • Memòria 2013

  L'any 2013 ha estat un any ple de reptes i esforç marcat per les exigències de la situació econòmica

  DESCARREGAR
 • Memòria 2012

  L'any 2012 ha estat condicionat pel context econòmic del nostre sector i del país.

  DESCARREGAR