CST

Presentació

El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) és una organització integrada que disposa de tots els nivells d’atenció (primària, especialitzada, sociosanitària i de salut mental) i, de forma continuada i coordinada ofereix serveis de salut a una població de més de 200.000 habitants del Vallès Occidental, dels municipis de Terrassa, Matadepera, Rubí, Castellbisbal, Sabadell i Sant Quirze.

L’òrgan de govern és el Consell de Govern, format per 6 representants de la Generalitat de Catalunya i 4 representants de l’Ajuntament de Terrassa.

Des de 1988, la nostra missió és tenir cura de la salut i el benestar de les persones. Des d’aleshores, hem crescut com a persones i com a professionals, i les necessitats sanitàries dels nostres usuaris han anat canviant.

Treballem per ajudar a les persones a viure amb el millor estat de benestar físic i mental possible al llarg de la seva vida, que és en definitiva la nostra raó de ser i el nostre propòsit.

Però el que ens diferencia d’altres organitzacions són els nostres valors: el  nostre model de qualitat, humà i participatiu, basat en l’evidència i l’orientació als resultats de valor per les persones i la humanització de l’assistència.

El CST assumeix els compromisos i els principis recollits en les polítiques següents:

Us presentem diferents exemples d’humanització que estem portant a terme al Consorci Sanitari de Terrrassa

Humanització al Consorci Sanitari de Terrassa