CST

Presentació

El Consorci Sanitari de Terrassa – Hospital Universitari, és una organització integrada que disposa de tots els nivells d’atenció (primària, especialitzada, intermèdia i de salut mental) i, de forma continuada i coordinada ofereix serveis de salut a una població de més de 200.000 habitants del Vallès Occidental, dels municipis de Terrassa, Matadepera, Rubí, Castellbisbal, Sabadell i Sant Quirze.

L’òrgan de govern és el Consell de Govern, format per 6 representants de la Generalitat de Catalunya i 4 representants de l’Ajuntament de Terrassa.

Des de 1988, la nostra missió és tenir cura de la salut i el benestar de les persones. Des d’aleshores, hem crescut com a persones i com a professionals, i les necessitats sanitàries dels nostres usuaris han anat canviant.

Treballem per ajudar a les persones a viure amb el millor estat de benestar físic i mental possible al llarg de la seva vida, que és en definitiva la nostra raó de ser i el nostre propòsit.

Però el que ens diferencia d’altres organitzacions són els nostres valors: el  nostre model de qualitat, humà i participatiu, basat en l’evidència i l’orientació als resultats de valor per les persones i la humanització de l’assistència.

Des del 4 d’agost del 2023, el Consorci Sanitari de Terrassa adquireix la condició d’hospital universitari segons la resolució publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

La resolució recull també que els dispositius assistencials que integren el Consorci Sanitari de Terrassa compleixen els requisits exigibles per la normativa vigent per a adquirir la condició d’hospital universitari, centre d’atenció primària i centre de salut mental universitari de la Universitat Internacional de Catalunya.

El CST assumeix els compromisos i els principis recollits en les polítiques següents:

Us presentem diferents exemples d’humanització que estem portant a terme al Consorci Sanitari de Terrrassa

Humanització al Consorci Sanitari de Terrassa