Atenció primària

L’Atenció Primària ofereix diagnòstic i atenció als principals problemes de salut, assistència sanitària i social, i serveis de promoció de la salut, d’atenció preventiva, curativa i rehabilitadora, servei d’atenció a domicili, atenció urgent o continuada i atenció a la salut sexual i reproductiva.

 • CAP Terrassa Est

  C. Ciutat Real,31 · 08227 - Terrassa

  Laborables de dilluns a divendres, de 8:00 a 20:00 h.
  Dissabtes de 9:00 a 17:00 h, al CAP Terrassa Nord.

  Fora d’aquests horaris, es podran visitar d’urgències al Centre d’Atenció Continuada Terrassa Nord.
  Adreça: Av. del Vallès, 451. Terrassa.
  Dissabtes: de 17:00 a 20:00 h.
  Diumenges i festius de 9:00 a 20:00 h.

  T. 93 784 82 83

  Altres telèfons d’interès: CatSalut 061 / Ajuntament 010
  atencioalciutadaest@cst.cat

 • CAP Sant Llàtzer

  C. Riba, 62 · 08221 - Terrassa

  Laborables de dilluns a divendres, de 8:00 a 20:00 h.
  Dissabtes de 9:00 a 17:00 h al CAP Terrassa Nord.

  Fora d’aquests horaris, es podran visitar d’urgències al Centre d’Atenció Continuada Terrassa Nord.
  Adreça: Av. del Vallès, 451. Terrassa.
  Dissabtes: de 17:00 a 20:00 h.
  Diumenges i festius de 9:00 a 20:00 h.

  T. 93 731 01 37

  Altres telèfons d’interès: CatSalut 061 / Ajuntament 010
  atencioalciutadacsl@cst.cat

 • CAP Terrassa Nord

  C. Vint-i-cinc de Setembre, 26 · 08226 - Terrassa

  Laborables de dilluns a divendres, de 8:00 a 20:00 h.
  Dissabtes de 9:00 a 17:00 h.

  Fora d’aquests horaris, es podran visitar d’urgències al Centre d’Atenció Continuada Terrassa Nord.
  Adreça: Av. del Vallès, 451. Terrassa.
  Dissabtes: de 17:00 a 20:00 h.
  Diumenges i festius de 9:00 a 20:00 h.

  T. 93 731 77 00

  Altres telèfons d’interès: CatSalut 061 / Ajuntament 010
  atencioalciutadactn@cst.cat

 • CAP Matadepera

  Plaça de l’Ajuntament, 2 · 08230 – Matadepera

  Laborables de dilluns a divendres de 8:00 a 20:00 h.
  Dissabtes de 9:00 a 17:00 h al CAP Terrassa Nord.

  Fora d’aquests horaris, es podran visitar d’urgències al Centre d’Atenció Continuada Terrassa Nord.
  Adreça: Av. del Vallès, 451. Terrassa.
  Dissabtes: de 17:00 a 20:00 h
  Diumenges i festius de 9:00 a 20:00 h.

  T. 93 787 10 55

  Altres telèfons d’interès: CatSalut 061
  atencioalciutadamdp@cst.cat

 • CAP Anton de Borja

  C. Edison (Cant. Marconi) S/N · 08191 - Rubí

  Laborables de dilluns a divendres, de 8:00 a 20:00 h.
  Dissabtes de 9:00 a 17:00 h.

  Fora d’aquests horaris, es podran visitar d'urgències al Centre d’Atenció Continuada a Rubí Mútua.
  Adreça: C. Prat de la Riba, 20-22 Rubí.
  Laborables de 20:00 a 8:00 h.
  Dissabtes de 17:00 a 8:00 h.
  Diumenges i Festius: 24 hores.

  T. 93 588 45 55

  Altres telèfons d’interès: CatSalut 061
  atencioalciutadacrb@cst.cat

 • CAP Sant Genís

  C. Miquel Mumany Campderrós 11-19 · 08191 - Rubí

  Laborables de dilluns a divendres de 8:00 a 20:00 h
  Dissabtes de 9:00 a 17:00 h al CAP Anton de Borja.

  Fora d’aquests horaris, es podran visitar d'urgències al Centre d’Atenció Continuada a Rubí Mútua.
  Adreça: C. Prat de la Riba, 20-22 Rubí.
  Laborables: de 20:00 a 8:00 h.
  Dissabtes: de 17:00 a 8:00 h.
  Diumenges i Festius: 24 hores.

  T. 93 699 17 29

  Altres telèfons d’interès: CatSalut 061
  atencioalciutadacsg@cst.cat

 • CAP Doctor Joan Planas

  Avda. Pau Casals 12 · 08755 – Castellbisbal

  CAP Doctor Joan Planes: laborables de dilluns a divendres de 8:00 a 20:00 h.

  CAC Castellbisbal: laborables de dilluns a divendres de 20:00 a 24:00 h i dissabtes, diumenges i
  festius de 08:00 h a 24 h.

  Fora d'aquests horaris, es podran visitar d’urgències al Centre d’Atenció Continuada de Rubí Mútua.
  Adreça: C. Prat de la Riba, 20-22 Rubí.
  Laborables, Dissabtes i Diumenges i festius: de 0:00 a 8:00 h.

  T. 93 772 03 56

  Altres telèfons d’interès: CatSalut 061
  atencioalciutadacsb@cst.cat

 • CAP Can Roca

  PROPERA OBERTURA