Estudis de Postgrau i Màster

Els estudis de postgrau i màster tenen com a finalitat l’especialització de l’estudiant en la seva formació acadèmica, professional o investigadora i s’articulen en programes integrats que permeten l’obtenció dels títols corresponents.

Alguns d’aquest programes contemplen la realització d’una part pràctica en centres sanitaris.

El CST ofereix la possibilitat de realitzar aquestes pràctiques en els nostres dispositius assistencials.


Actualment estem col·laborant en programes d’Infermeria, Medicina i Psicologia de diferents universitats:

  • Universitat Autònoma de Barcelona
  • Universitat de Barcelona
  • Universitat Oberta de Catalunya
  • Universitat de Vic
  • Fundació Universitària del Bages
  • Escola Universitària Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa

CONTACTE