Què fem

Atenció a la Salut Mental

Atenció a la Salut Mental del Consorci Sanitari de Terrassa agrupa tots els dispositius destinats al tractament i la prevenció del que es coneix com a desordres mentals.

Aquesta activitat es desenvolupa des de diferents dispositius tant en l’entorn hospitalari com en l’ambulatori. A l’hospital ho fa des del Servei de Psiquiatria que compta amb una unitat d’hospitalització, atenció urgent i atenció ambulatòria. Altres dispositius s’ubiquen als centres urbans. Així, disposa del Centre de Salut Mental al centre de Terrassa i dels Centres de Salut Mental Ferran Salsas i Roig de Rubí. Paral·lelament tambés es dóna suport als centres d’atenció primària amb diferents programes.

S’han definit els següents objectius:

  • Tractar els pacients amb trastorns psiquiàtrics amb equips interdisciplinaris de professionals especialistes en Psiquiatria, Psicologia Clínica, Treball Social, Teràpia Ocupacional i personal d’Infermeria especialitzat en Salut Mental.
  • Tractar les conseqüències mèdiques (comorbiditats, recidives i iatrogènies), socials, laborals i familiars de les malalties psiquiàtriques, rehabilitant les capacitats alterades, reinserint els pacients en la societat i prestant suport també als seus cuidadors principals.
  • Tractar els pacients amb trastorns psiquiàtrics amb equips interdisciplinaris de professionals especialistes en Psiquiatria, Psicologia Clínica, Treball Social, Teràpia Ocupacional i personal d’Infermeria especialitzat en Salut Mental.