Àrea de Recerca i Innovació

L’Àrea de Recerca, Desenvolupament i innovació (R+D+i) té com objectius impulsar la Recerca i la Innovació entre els professionals del CST, promovent totes aquelles activitats relacionades amb la R+D+i. 

Impulsem i acompanyem els projectes juntament amb els investigadors,  donant suport metodològic i visibilitat a la Recerca que es fa al CST així com a les innovacions que es desenvolupen com a fruit de la transferència del coneixement dels nostres professionals.

Tanmateix, donem a conèixer les convocatòries competitives i ajuts per aconseguir fons per a projectes de recerca i innovació. Mantenim contactes amb l’entorn empresarial i institucional per donar a conèixer qui som i què fem. 

Vetllem perquè l’ètica institucional sigui respectada en els projectes i activitats on participem, promovent les bones pràctiques investigadores i la qualitat de la recerca i la innovació.


Unitats i serveis

Unitat d’Assajos Clínics

 • Assessorament en el disseny de projectes científics
 • Suport als investigadors en la participació en assajos clínics
 • Suport en la preparació de documentació per presentar al CEIM
 • Gestió de dades
 • Idoneïtat de les instal·lacions
 • Gestió de contractes
 • Facturació

Unitat de Projectes

 • Preparació de sol·licituds de premis i ajuts competitius d’ens públics i privats.
 • Gestió de projectes nacionals i internacionals.
 • Seguiment tècnic i econòmic-financer.
 • Gestió de la documentació legal dels projectes.
 • Difusió d’ajuts i premis.
 • Suport en la redacció/traducció d’articles científics.
 • Suport estadístic.

Unitat d’Innovació

 • Preparació de sol·licituds de premis i ajuts competitius d’ens públics i privats en l’àmbit de la Innovació, la Transferència de Tecnologia i la Valorització.
 • Gestió de projectes d’Innovació.
 • Acompanyament als equips innovadors en les tasques de Valorització de tecnologies.
 • Assessorament i protecció de la Propietat Intel·lectual i Industrial.
 • Gestió de les relacions amb empreses del sector.
 • Gestió de contractes i convenis amb tercers.
 • Gestió d’acords de transferència i de llicències.
 • Acompanyament als equips emprenedors en la creació de spin-off.

Altres