Recerca

Els nostres investigadors contribueixen a la creació de nous coneixements científics.
El CST prioritza una recerca multicèntrica, multidisciplinària i vinculada amb l’activitat assistencial.
Investiguem per millorar la vida i la salut dels nostres pacients. 


Grups de recerca 


CEIm

El Comitè d’Ètica d’Investigació amb medicaments (CEIm) del Consorci Sanitari de Terrassa va ser acreditat per resolució del Director General de Recursos Sanitaris en data 3 de febrer de 1994, a l’empara de l’Ordre del Departament de Sanitat i Seguretat Social de 26 d’octubre de 1992, la darrera renovació de la seva acreditació es va realitzar el 22 d’octubre de 2013, segons les previsions del Decret 406/2006, de 24 d’octubre.