InOIA: Investigació en Olfacte, Immunologia i Al·lèrgia

GRUPS DE RECERCA

InOIA: Investigació en Olfacte, Immunologia i Al·lèrgia

Membres

Marta Viñas Domingo PhD, MD
Mª José Castillo Marchuet PhD, MD
Adriana Izquierdo Domínguez PhD, MD
Nora Hernández Arauzo MD
Mª José Peñalver Hernández MD
Mª Pilar Saura Foix MD
Judit Barrena Crespo MD
Davinia Vázquez Sánchez MD
Mª Esperanza Pérez Pallise MD
MªÁngels Navarro Arilla NR
Montserrat Martí Carretero NR
MªJosé Domingo Sánchez NR
Montserrat Gámez Romero NR
Montserrat Fernández Beirán NR

Residents

Sandra Hernández MIR 4
Álvar Piraces MIR 3
María Garúz MIR 2
Anna Cros MIR 1

Línies de recerca

OLFACTEEstudi sobre l’afectació de l’olfacte en diferents patologies com ara en els pacients amb COVID-19
AL·LÈRGIA ALIMENTÀRIAPaper dels tractaments biològics en al·lèrgia alimentària greu
AL·LÈRGIA A FÀRMACSRegistre de les reaccions sistèmiques en proves cutànies a betalactàmics i paper d’aquestes proves en nens

Resum

El grup de Recerca en Olfacte, Immunologia i Al·lèrgia (InOIA), liderat per la Dra. Adriana Izquierdo-Domínguez, centra la seva activitat en l’estudi de les alteracions de l’olfacte i gust associat a diferents patologies molt prevalents, com la COVID-19 i altres infeccions virals, la rinitis al·lèrgica, la rinosinusitis crònica amb poliposis nasal, o malalties neurodegeneratives, entre altres, especialitzant-se en la comprensió i millora de la funció olfactòria. A més, el grup també s’ha enfocat en estudi d’al·lèrgies alimentàries en població pediàtrica i adults, així com en la immunoteràpia específica i l’estudi detallat de les al·lèrgies a fàrmacs. El grup InOIA és “grup investigador emergent” i malgrat la seva recent creació té una àmplia trajectòria científica conjunta avalada per publicacions en revistes internacionals de prestigi, aconseguint qualitat i poder de divulgació científica. La Dra. Adriana Izquierdo-Domínguez pertany també al reconegut grup de recerca Inmunoalergia respiratòria clínica i experimental (IRCE).

Projectes finançats

 • BECA de la Marató de TV3, number: 202111-30-31-32. CogNition, emotion/behAvior, fUncionaliTy and brain connectivity in critical-recovered COVID19 patientS (Projecte: NAUTILUS). Consorci Sanitari de Terrassa, 2021. Researcher.
 • Universitat de Barcelona, BECA number: PID2020-117670RB-C2. Project title: Scientific advances on the etiology, diagnostic parameters and dietetic management of food histamine intolerance. Researcher.
 • FIS scholarship number: PI15 / 00262. Project entitled: the impact of inflammation on the sense of smell in patients with nasal polyposis: the role of eosinophils on the neurogenesis of the olfactory neuroepithelium. Medical researcher in the Rhinology Unit and Clinic of Smell, Hospital Clinic of Barcelona. Researcher.
 • Hospital de Terrassa: Diagnosi of allergy to mites, project in collaboration with the Joan Costa Roma Foundation. Researcher.
 • Convocatòria 2023 Projectes R+D+I, Institut Carles III. Títol: Relació entre la COVID-19 persistent i la disfunció de l’olfacte: efectes de la rehabilitació olfactòria i els canvis en la neuroimatge. Fundació Joan Costa Roma. Investigadora Principal (IP) (admès, pendent de resultat).

Grups d’interès de participació

 • Polina (Dra. Izquierdo-Domínguez)
 • Apasionados (Dra. Izquierdo-Domínguez y Dra. Peñalver)
 • Alergobiocat (Dra. Viñas)
 • Rutas Inag (Dra. Viñas y Dra. Hernández)
 • Cajmir (Dra. Pérez)
 • Reacciona (Dra. Saura)
 • XUrCB (Dra. Saura)

Participació en comitès científics

 • Comitè de Rinoconjuntivitis de la SEAIC (Dra. Izquierdo-Domínguez vicepresidenta, Dra. Peñalver)
 • Comitè d’al·lèrgia alimentària de la SEAIC (Dra. Pérez)
 • Comitè d’immunoteràpia de la SEAIC (Dra. Castillo)
 • Comitè d’al·lèrgia cutània de la SCAIC (Dra. Izquierdo secretària, Dra. Saura)
 • Comitè d’al·lèrgia cutània de la SEAIC (Dra. Saura)
 • Comitè web de la SCAIC (Dra. Saura i Dra. Izquierdo-Domínguez)
 • Comitè d’al·lèrgia a himenòpters de la SEIAC (Dra. Viñas)
 • Comitè d’al·lèrgia respiratòria de la SCAIC (Dra. Viñas)
 • Publicacions

  Adriana Izquierdo-Domínguez; Christian Calvo Henríquez; Juan Carlos Ceballos; Miguel Rodríguez Iglesias; Joaquim Mullol; Isam Alobid. COVID-19 as a turning point in the need for specialized units for the sense of smell. J Investig Allergol Clin Immunol .17/01/2023. DOI: 10.18176/jiaci.0891.

  Javier Montoro; Darío Antolín Amérigo; Adriana Izquierdo-Domínguez; Juan José Zapata; Gloria González; Antonio Valero. The impact of inhalers for asthma on the global climate: a systematic review of carbon footprint and clinical outcomes in Spain. J Investig Allergol Clin Immunol.17/01/2023. DOI: 10.18176/jiaci.0887.

  Alobid I, Colás C, Castillo JA, Arismendi E, Del Cuvillo A, Gómez-Outes A, Sastre J, Mullol J; POLINA group (A. Izquierdo-Domínguez). Spanish consensus on the management of chronic rhinosinusitis with nasal polyps (POLIposis NAsal / POLINA 2.0). J Investig Allergol Clin Immunol. 2023 Apr 18:0. doi: 10.18176/jiaci.0910.

  Schayman W and Izquierdo-Domínguez A. Bibliografía internacional. Rev. Rinol. 2022;22 (1):29-40. Review. ISSN 1578-4290.

  Catalina Gómez, Judit Barrena, Vanesa García‑Paz, Ana M. Plaza, Paula Crespo, José A. Bejarano, Ana B. Rodríguez, Laia Ferré, Lidia Farrarons, Marta Viñas, Carla Torán‑Barona,· Andrea Pereiro, José L. Justicia, Santiago Nevot. Impact of house dust mite‑driven asthma on children’s school performance and activity. European Journal of Pediatrics 2021 Dec. https://doi.org/10.1007/s00431-021-04346-y.

  Saura Foix MP, Bartolomé B, Barrena Crespo J, Delavalle B, Izquierdo Domínguez A, Hernández Arauzo N, Castillo Marchuet MJ, Viñas Domingo M. Immunoglobulin g as milk allergen. J Investig Allergol Clin Immunol. 2021 Sep 3:0. doi: 10.18176/jiaci.0746. Epub ahead of print. PMID: 34489231.

  Saura MP; Bartolomé B; Barrena J; Delavalle B; Izquierdo-Domínguez AHernández NCastillo MJViñas M. 2021. Allergy to goat and sheep milk with tolerance to cow milk Journal of Investigational Allergology and Clinical Immunology. ESMON PUBLICIDAD, S.A. 32-4.

  Barrena JViñas M, Hernández NCastillo MJ, Delavalle MB, Saura MP, Vázquez D, Izquierdo-Domínguez A. Real life study of the use of omalizumab for pediatric patients with multiple food allergies. Allergol Immunopathol (Madr). 2021 Mar 1;49(2):15-22. doi: 10.15586/aei.v49i2.36. PMID: 33641289.

  Sánchez-Hernández MC, Dordal MT, Navarro AM, Dávila I, Fernández-Parra B, Colás C, Rondón C, Del Cuvillo A, Vega F, Montoro J, Lluch-Bernal M, Matheu V, Campo P, González ML, González-Pérez R, Izquierdo-Domínguez A, Puiggros A, Velasco M, Fernández-Palacín A, Valero A. Severity and duration of allergic conjunctivitis: are they associated with severity and duration of allergic rhinitis and asthma? Eur Ann Allergy Clin Immunol. 2021 Jul 27. doi: 10.23822/EurAnnACI.1764-1489.231. Epub ahead of print. PMID: 34313088.

  Olaguibel JM, Alobid I, Alvarez Puebla M, Crespo-Lessmann A, Domínguez Ortega J, García-Rio F, Izquierdo-Domínguez A, Mullol J, Plaza V, Quirce S, Rojas-Lechuga MJ, Valvere-Monge M, Sastre J. Functional Examination of the Upper and Lower Airways in Asthma and Respiratory Allergic Diseases: Considerations in the Post–SARS-CoV-2 Era. J Investig Allergol Clin Immunol 2021; Vol 31(1) : 17-35. doi: 10.18176/jiaci.0625.

  Izquierdo-Domínguez A, Rojas-Lechuga MJ, Alobid I. Management of Allergic Diseases During COVID-19 Outbreak. Curr Allergy Asthma Rep. 2021 Feb 9;21(2):8. doi: 10.1007/s11882-021-00989-x. PMID: 33560451; PMCID: PMC7871519.

  Chiesa-Estomba CM, Lechien JR, Calvo-Henríquez C, Mayo M, Maldonado B, Maza J, Tucciarone M, Villareal I, Vaira LA, Izquierdo-Dominguez A, Alobid I. Translation and validation of the short version of the Questionnaire of Olfactory Disorders-Negative Statements to Spanish. Am J Otolaryngol. 2021 Jan-Feb;42(1):102775. doi: 10.1016/j.amjoto.2020.102775. Epub 2020 Oct 23. PMID: 33125905.

  Rojas-Lechuga MJ, Izquierdo-Domínguez A, Chiesa-Estomba C, Calvo-Henríquez C, Villarreal IM, Cuesta-Chasco G, Bernal-Sprekelsen M, Mullol J, Alobid I. Chemosensory dysfunction in COVID-19 out-patients. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2021 Mar;278(3):695-702. doi: 10.1007/s00405-020-06266-3. Epub 2020 Aug 25. PMID: 32844305; PMCID: PMC7447084.

  Marta Viñas, Idoia Postigo, Ester Suñén, Jorge Martínez. Urticaria and silent parasitism by Ascaridoidea: Component-resolved diagnosis reinforces the significance of this association.03 Apr 2020. PLOS Neglected Tropical Diseases. https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0008177

  Izquierdo-Dominguez A, Rojas-Lechuga MJ, Mullol J, Alobid I. Olfactory Dysfunction in the COVID-19 Outbreak. J Investig Allergol Clin Immunol. 2020;30(5):317-326. doi: 10.18176/jiaci.0567. Epub 2020 May 14. PMID: 32406374.

  Izquierdo-Domínguez A, Rojas-Lechuga MJ, Mullol J, Alobid I. Olfactory dysfunction during COVID-19 pandemic. Med Clin (Barc). 2020 Nov 13;155(9):403-408. English, Spanish. doi: 10.1016/j.medcli.2020.06.006. Epub 2020 Jun 12. PMID: 32600982; PMCID: PMC7290212.

  Mullol J, Alobid I, Mariño-Sánchez F, Izquierdo-Domínguez A, Marin C, Klimek L, Wang DY, Liu Z. The Loss of Smell and Taste in the COVID-19 Outbreak: a Tale of Many Countries. Curr Allergy Asthma Rep. 2020 Aug 3;20(10):61. doi: 10.1007/s11882-020-00961-1. PMID: 32748211; PMCID: PMC7397453.

  Izquierdo-Domínguez A, Rojas-Lechuga MJ, Chiesa-Estomba C, Calvo-Henríquez C, Ninchritz-Becerra E, Soriano-Reixach M, Poletti-Serafini D, Villarreal IM, Maza-Solano JM, Moreno-Luna R, Villarroel PP, Mateos-Serrano B, Agudelo D, Valcarcel F, Del Cuvillo A, Santamaría A, Mariño-Sánchez F, Aguilar J, Vergés P, Inciarte A, Soriano A, Mullol J, Alobid I. Smell and Taste Dysfunction in COVID-19 Is Associated With Younger Age in Ambulatory Settings: A Multicenter Cross-Sectional Study. J Investig Allergol Clin Immunol. 2020;30(5):346-357. doi: 10.18176/jiaci.0595. Epub 2020 Jun 17. PMID: 32554337.

  González Medina M, Izquierdo-Domínguez A. Bibliografía internacional. Rev. Rinol. 2020;20 (1):31-9. Review. ISSN 1578-4290.

  Izquierdo-Domínguez A, Bobolea I, Doña I, Campo P, Segura C, Ortega N, González R, Delgado J, Torres MJ, Dordal MT; SEAIC Rhinoconjunctivitis Committee. Statement of the Spanish Society of Allergology and Clinical Immunology on Provocation Tests With Aspirin/ Non-steroidal Anti-inflammatory Drugs. J Investig Allergol Clin Immunol. 2020;30 (1):1-13. doi:10.18176/jiaci.0449.

  Castillo Marchuet MJ, Luengo O, Cardona V. Cypress Pollen Allergy in a Mediterranean Area.J Investig Allergol Clin Immunol 2020; Vol. 30(1): 67-69. doi: 10.18176/jiaci.0444

  Castillo Marchuet MJ, Luengo O, Cardona V. Cypress Pollen Allergy in a Mediterranean Area. J Investig Allergol Clin Immunol. 2020;30(1):67. doi: 10.18176/jiaci.0444. Epub 2019 Sep 18. PMID: 31530514.

  Viñas M , Izquierdo-Domínguez A, Castillo M, Castillo MJ,  Hernández NDelavalle BBarrena J, Ibero M. Allergy to Limanda aspera (Yelowfin sole): Rewport of a case of food allergy in a child. J Investig Allergol Clin Immunol 2018; Vol.28(2):137-138. Doi: 10.18176/jiaci.0222.

  Viñas Domingo M, Bartolomé Zavala B, Hernández Arauzo NCastillo Marchuet MJIzquierdo Domínguez ADelavalle B, Ibero Iborra M. Allergy to green pepper: a case report of anaphylaxisInternational Journal of Current Advanced Research (IJCAR): 2018;vol7(6):13148-13149. ISSN:2319-6505. Doi:  http://dx.doi.org/10.24327/ ijcar.2018.13149.2331.

  Valero A, Navarro AM, Del Cuvillo A, Alobid I, Benito JR, Colás C, de Los Santos G, Fernández Liesa R, García-Lliberós A, González-Pérez R, Izquierdo-Domínguez A, Jurado-Ramos A, Lluch-Bernal MM, Montserrat Gili JR, Mullol J, Puiggròs Casas A, Sánchez-Hernández MC, Vega F, Villacampa JM, Armengot-Carceller M, Dordal MT; SEAIC Rhinoconjunctivitis Committee & SEORL Rhinology, Allergy, and Skull Base Committee. Position paper on nasal obstruction: evaluation and treatment. J Investig Allergol Clin Immunol. 2018;28(2):67-90. doi: 10.18176/jiaci.0232. Epub 2018 Jan 18. PMID: 29345622.

  Viñas M, Pineda F, Izquierdo-Domínguez A, Castillo M, Castillo MJHernández N, Ibero M. Occupational allergy to Spagulax®(Plantago ovata seed). Eur Ann Allergy Clin Immunol. 2017 Nov;49(6):281-283. doi: 10.23822/EurAnnACI.1764-1489.21. PMID: 29249137.

  Izquierdo-Domínguez A, Jauregui I, Del Cuvillo A, Montoro J, Dávila I, Sastre J, et al. Allergy rhinitis: similarities and differences between children and adults. Rhinology. 2017 Dec 1;55(4):326-331. doi: 10.4193/Rhin17.074. PubMed PMID 28887880.

  López-Matas MA, Moya R, Cardona V, Valero A, Gaig P, Malet A, Viñas M, García-Moral A, Labrador M, Alcoceba E, Ibero M, Carnés J. Relevance of Allergenic Sensitization to Cynodon dactylon and Phragmites communis: Cross-reactivity With Pooideae Grasses. J Investig Allergol Clin Immunol. 2016;26(5):295-303. doi: 10.18176/jiaci.0049. PMID: 27763856.