Innovació

La innovació en el CST té com objectiu crear valor aportant a la societat solucions tangibles a problemes reals, mitjançant la Innovació en tecnologies, processos, productes i serveis.

Tens una idea Innovadora
o una invenció?

Fes-nos-la saber!
Contacta amb:
innova@cst.cat

Recolzem els nostres professionals per donar sortida a totes aquelles iniciatives Innovadores i afavorim les col·laboracions públic-privades promovent una innovació oberta per tal de fer avançar la ciència, ajudant a que  tingui una aplicabilitat per tothom i un retorn a la societat.

Acompanyem projectes innovadors interns que inclouen des de canvis organitzatius i innovacions en processos o serveis fins la innovació, desenvolupament i validació de productes i tecnologies de la informació i la comunicació. 


Col·laboracions externes

Estem oberts a col·laboracions amb tercers, tant siguin centres públics com empreses privades, mitjançant la posada en marxa de diferents acords, com ara:

  • Acords marc de col·laboració
  • Convenis per col·laborar en les diferents etapes del funnel d’innovació (co-creació, desenvolupaments, validació clínica de prototips o productes comercialitzats, etc)
  • Contractes de serveis
  • Acords de confidencialitat
  • Llicències d’ús, cessió o comercialització