Unitat d’atenció al ciutadà

El nostre compromís és contribuir a que la relació dels pacients i els seus acompanyants amb el nostre centre sanitari estigui basada en una atenció de qualitat, fonamentada en el respecte i la proximitat.

Us oferim informació i orientació sobre les prestacions sanitàries i us acompanyem en la gestió de diferents tràmits, com ara l’obtenció de documentació clínica, la sol·licitud d’una segona opinió mèdica o la presentació del Document de Voluntats Anticipades.

A més, a partir de les experiències compartides amb les persones que atenem a les nostres instal·lacions, podem plantejar i canalitzar propostes de millora per als serveis sanitaris que oferim.

Preguntes freqüents

 • Com demanar un informe mèdic, el resultat d’una prova o una còpia de la història clínica?

  Podeu demanar un informe mèdic, el resultat d’alguna prova o una còpia de la seva hisòria clínica, enviant un correu electrònic a l’adreça atencioalciutada@cst.cat

 • Com demanar un certificat?

  Si necessita el certificat d’alguna visita, prova, ingrés o intervenció quirúrgica realitzada al nostre centre, li podem enviar per correu electrònic si ens fa la petició a l’adreça atencioalciutada@cst.cat, adjuntat el seu DNI escanejat o una fotografia del seu DNI.

 • Què necessito per recollir una documentació?

  • Si vostè és el pacient, només cal que s’acrediti amb el seu DNI, NIE o passaport per recollir la documentació.

  • Per recollir la documentació d’un pacient que no es pot desplaçar al nostre centre, caldrà que ens mostri el DNI, NIE o passaport del propi pacient, una autorització signada tant pel pacient com per la persona autoritzada i el DNI, NIE o passaport de la persona autoritzada.

  • Si es tracta de la documentació d’un pacient menor d’edat, haurà de portar el seu DNI, NIE o passaport i el certificat de naixement (o llibre de família).

  • Si es tracta d’un pacient legalment incapacitat, ens haurà de mostrar el DNI, NIE o passaport del pacient, el seu DNI, NIE o passaport i el document que acrediti la seva representació o tutoria sobre la persona incapacitada.

  • Si es tracta d’un pacient difunt, cal aportar el seu DNI, NIE o passaport i el testament o el certificat d’últimes voluntats del pacient en cas de no haver-hi testament.

 • Com puc fer una reclamació, suggeriment o agraïment?

  Si vol fer una reclamació, suggeriment o agraïment per alguna qüestió relacionada amb els nostres serveis, enviï un correu electrònic a l’adreça atencioalciutada@cst.cat  per tal d’estudiar el seu cas, implantar les mesures correctives necessàries i enviar-li una resposta.

 • Com demanar una segona opinió mèdica?

  Per determinades patologies d’especial gravetat, és possible demanar una segona opinió mèdica a un altre facultatiu sobre el diagnòstic o el tractament que us han donat per a la vostra malaltia:

  Per a més informació:
  https://catsalut.gencat.cat/ca/que-cal-fer-si/que-vols-fer/gestions-relacionades-visites-diagnostics-metges-centres/demanar-segona-opinio-medica/

 • Com puc demanar, canviar o anul·lar una cita?

  Per demanar una visita amb el seu especialista, canviar la data d’una prova o anul·lar una citació al nostre centre, pot enviar un correu electrònic a l’adreça programació@cst.cat, indicant el nom complet del pacient i el seu DNI o CIP de la targeta sanitària.

 • Què és La Meva Salut?

  La Meva Salut és un espai digital personal i intransferible que permet fer tràmits com:

  • Fer eConsulta amb el seu metge.
  • Consultar i descarregar resultats de proves, informes i diagnòstics.
  • Descarregar el pla de medicació.
  • Demanar, canviar o anul·lar visites.
 • Com puc donar-me d’alta a La Meva Salut?

  Per accedir a La Meva Salut només cal registrar-se i obtenir una contrasenya mitjançant una d’aquestes dues vies:

 • Quines vacunes necessito per fer un viatge?

  El CST disposa del Centre de vacunació internacional de Terrassa – Unitat del viatger, un servei encarregat d’aconsellar de manera individualitzada a qualsevol persona que hagi de fer un viatge sobre aquelles malalties derivades dels canvis de clima, de l’alimentació o de les anomenades malalties tropicals.

  Per obtenir més informació, pot escriure un correu electrònic a l’adreça smutues@cst.cat o trucar al telèfon 93 700 36 79.

 • Què és el Document de Voluntats Anticipades?

  Qualsevol persona major d’edat, amb capacitat suficient i de manera lliure pot adreçar unes determinades instruccions al seu facultatiu responsable per tal que les tingui en compte si en algun moment de la seva vida, per les circumstàncies que siguin, es troba en una situació que no li permeti expressar la seva voluntat.

  Per a més informació:
  https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/voluntats-anticipades/

Drets i deures del pacient

Tal i com explica el seu preàmbul, la Carta catalana de drets i deures de les persones en relació amb la salut i l’atenció sanitària es constitueix com un contracte social entre les persones i el sistema, que configura un marc de relació en el qual es defineix què esperem les persones del sistema sanitari (drets) i com aquestes es comprometen com a agents actius i centrals d’aquest (deures).

El compromís de tots els agents (ciutadania, professionals, entitats proveïdores, administració, etc.) és una de les claus per a la consolidació de les polítiques de salut.

En aquest context, el Consorci Sanitari de Terrassa es posiciona, en consonància amb una de les línies del seu pla estratègic, a favor d’una humanització transversal, on la Unitat d’Atenció al Ciutadà és una figura clau que fa d’intermediària entre pacients i professionals sanitaris.


Per a més informació:

En què et podem ajudar?