Pla estratègic

Des de 1988, la nostra missió és tenir cura de la salut i el benestar de les persones. Des d’aleshores, hem crescut com a persones i com a professionals, i les necessitats sanitàries dels nostres usuaris han anat canviant.

Per tal de compartir uns mateixos objectius clars i definits, ens hem traçat un full de ruta de quatre anys.

Pla Estratègic 2021-2024


Els 9 grans eixos estratègics del CST


Propòsit

La nostra raó de ser.

Ajudem a les persones a viure amb el millor estat de benestar físic i mental possible, al llarg de tota la seva vida.


Visió

Què volem ser.

Una organització integrada sanitària i docent, referent a Catalunya pel nostre model de qualitat, humà i participatiu, basat en l’evidència, i per la nostra orientació a obtenir resultats de valor per a les persones.


Estratègia

Com hi arribem: els nostres compromisos.

  • Incentivar el professionalisme i la participació, per aconseguir la implicació dels professionals en els resultats assistencials, docents i de recerca.
  • Implicar a ciutadania i pacients en la seva autocura i en la millora dels serveis que els proporcionem.
  • Ser una organització socialment responsable, que avança cap a la neutralitat mediambiental en el conjunt de les seves operacions. Ser una organització transparent, ètica i sostenible econòmicament