Codi ètic

El Codi Ètic del Consorci Sanitari de Terrassa, més enllà de la seva rellevància institucional, és l'expressió del compromís de servei públic i dels sentiments i la vocació de tots els professionals que hi treballem.

Està centrat en els ciutadans, que són l’eix d’interès dels professionals del Consorci Sanitari de Terrassa, i que tenen dret a rebre una atenció professional i humana de qualitat, posant al seu servei tots els recursos humans i tècnics de l’organització.

Així mateix, expressa la responsabilitat social de la Institució, envers els pacients, els professionals i la pròpia societat.


Descarrega’t el manual del codi ètic del CST