CEIm

El Comitè d’Ètica d’Investigació Clínica (CEIC) del Consorci Sanitari de Terrassa va ser acreditat per resolució del Director General de Recursos Sanitaris 3 de febrer de 1994. La darrera renovació de l’acreditació del Comitè d’Ètica d’Investigació amb Medicaments (CEIm) va emesa el 3 d’agost de 2022, per la Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitària del Departament de Salut, d’acord amb el previst al Decret 406/2006, de 24 d’octubre.

 • Àmbit d’actuació del CEIm

  • Hospital Universitari de Terrassa
  • Hospital de Sant Llàtzer
  • CAP Anton de Borja
  • CAP Doctor Joan Planas
  • CAP Sant Genís
  • CAP Sant Llàtzer
  • CAP Terrassa Est
  • CAP Terrassa Nord
  • CAP Can Roca
  • Unitat Assistencial i Preventiva de l’Esport. CAR de Sant Cugat
  • Unitat Hospitalària Penitenciària
  • Centre de Salut Mental d’Adults de Terrassa
  • Hospital de Dia de Salut Mental de Terrassa
  • Servei de Rehabilitació Comunitària de Terrassa
  • Centre de Salut Mental d’Adults de Rubí
  • Centre de Salut Mental Infantojuvenil de Rubí
  • Centre d’Atenció i Seguiment de Drogodependències de Rubí
  • Servei de Rehabilitació Comunitària de Rubí
  • Centre Integral de Salut Cotxeres
  • Centre Mèdic Utset (CEMU)
  • Unitat Health & Biomedicine Centre Tecnològic LEITAT
  • Clínica Diagonal
  • Atrys Health S.A.
  • Idermic SLP
 • Composició del CEIm

  President Dr. Enric Garcia Restoy
  Metge Internista. Membre del Comitè d’Ètica Assistencial (CEA)
  Vicepresident/a  Dra. Clara Romero Rascón
  Diplomada en Infermeria
  Secretaria Tècnica Dra. Esther Jovell Fernández
  Metgessa epidemiòloga
  Vocals Dra. Maribel Díaz Moreno
  Atenció al Ciutadà

  Dra. Marta Hernández Griso
  Farmacèutica Hospitalària

  Dra. Leonor Cuadra Llopart
  Metgessa Internista

  Dr. Marc Campayo Guillaumes

  Metge Oncòleg

  Dra. Sílvia Mateu Escudero

  Farmacòloga clínica

  Sra. Antonia Olivares Hortal

  Advocada. (Coordinadora de Protecció de Dades del CST)

  Sra. Ma. Teresa Quer Domingo

  Representant dels pacients/Membre CEA

  Sr. Eduardo Ortiz del Romero

  Farmacèutic d’Atenció Primària
 • Calendari


Direcció per enviament o recollida de documentació:
 • Ubicació

  Consorci Sanitari de Terrassa

  Ctra. Torrebonica s/n
  08227 Terrassa

  Departament de Recerca
  Planta -1

 • Contacte

  Secretaria Tècnica

  Dra. Esther Jovell Fernández
  ejovell@cst.cat

   

  Secretaria Administrativa

  Sra. Mar Muñoz Valverde
  T. 93 700 36 57
  recerca@cst.cat