CEIm

El Comitè d’Ètica d’Investigació amb medicaments (CEIm) del Consorci Sanitari de Terrassa va ser acreditat per resolució del Director General de Recursos Sanitaris en data 3 de febrer de 1994, a l’empara de l’Ordre del Departament de Sanitat i Seguretat Social de 26 d’octubre de 1992, la darrera renovació de la seva acreditació es va realitzar el 22 d’octubre de 2013, segons les previsions del Decret 406/2006, de 24 d’octubre.

 • Àmbit d’actuació del CEIm

  • Hospital de Terrassa
  • CAP Anton de Borja
  • CAP Sant Genís
  • CAP Sant Llàtzer
  • CAP Terrassa Est
  • CAP Terrassa Nord
  • CAR de Sant Cugat
  • Unitat Hospitalària Penitenciària
  • Centre de Salut Mental d’Adults
  • Hospital de Sant Llàtzer
  • Centre Integral de Salut Cotxeres
  • Centre Mèdic Utset (CEMU)
  • Centre Clínica Diagonal
  • Unitat Health & Biomedicine Centre Tecnològic LEITAT
  • Associació Grup d’Opinió GENT GRAN (GÓGG)
  • Atrys Health S.A.
  • Idermic SLP
 • Composició del CEIm

  President Dr. Enric Garcia Restoy
  Metge Internista. Membre del Comitè d’Ètica Assistencial (CEA)
  Vicepresidenta Dra. Anna Saurina Solé
  Metgessa Nefròloga
  Secretaria Tècnica Dra. Esther Jovell Fernández
  Metgessa epidemiòloga
  Vocals Dra. Maribel Díaz Moreno
  Atenció al Ciutadà

  Sr. Ramón Figueras Sabater
  Advocat especialitzat en dret sanitari

  Dra. Marta Hernàndez Griso
  Farmacèutica Hospitalària

  Dr. Joan Lozano Galan
  Metge Oncòleg Radioteràpic

  Dra. Sílvia Mateu Escudero
  Farmacòloga clínica

  Sra. Antonia Olivares Hortal
  Advocada. (Coordinadora de Protecció de Dades del CST)

  Sra. Ma. Teresa Quer Domingo
  Representant dels pacients/Membre CEA

  Dra. Clara Romero Rascón
  Diplomada en Infermeria

  Sra. Carme Solera Armengol
  Farmacèutica d’Atenció Primària

 • Calendari


Direcció per enviament o recollida de documentació:
 • Ubicació

  Consorci Sanitari de Terrassa

  Ctra. Torrebonica s/n
  08227 Terrassa

  Departament de Recerca
  Planta -1

 • Contacte

  Secretaria Tècnica

  Dra. Esther Jovell Fernández
  ejovell@cst.cat

   

  Secretaria Administrativa

  Sra. Mar Muñoz Valverde
  T. 93 700 36 57
  recerca@cst.cat