Òrgans de Govern

L’òrgan de govern de la institució és el Consell de Govern, amb capacitat plena per a fixar les funcions de l’ens dins dels objectius estatutaris. El Consell de Govern està format per 10 membres, nomenats i substituïts lliurement per les institucions integrants en la proporció següent:

 • 6 representants de la Generalitat de Catalunya
 • 4 representants de l’Ajuntament de Terrassa

Estructura de direcció:

 • President: Sr. August Sàenz Bernat
  (Representant Generalitat de Catalunya)
 • Vicepresident: Il·lm. Sr. Jordi Ballart Pastor
  (Representant Ajuntament de Terrassa)
 • Vocal: Sra. Marta Torrents Fenoy
  (Representant Generalitat de Catalunya)
 • Vocal: Sr. Xavier Roca Ramon
  (Representant Generalitat de Catalunya)
 • Vocal: vacant
  (Representant Generalitat de Catalunya)
 • Vocal: vacant
  (Representant Generalitat de Catalunya)
 • Vocal: Sra. Elisenda Serra Masip
  (Representant Generalitat de Catalunya)
 • Vocal: Sra. Mónica Polo Rubia
  (Representant Ajuntament de Terrassa)
 • Vocal: Sr. Josep M. Rodríguez Rodríguez
  (Representant Ajuntament de Terrassa)
 • Vocal: Sr. Isaac Albert Agut
  (Representant Ajuntament de Terrassa)
 • Secretària: Sra. Antònia Olivares Hortal