GRUPS DE RECERCA

Epidemiologia i Clínica en Salut Mental (ECSAM)

Membres

Núria Aragay Vicente, PhD
Vicenç Vallès Callol, MD
Laia Pijuan González
Isabel Ramírez Gendrau
Gemma Garrido García, PhD

Línies de recerca

Addicions comportamentalsEstudiar les diferents addiccions conductuals tant a nivell clínic com epidemiològic.
Rehabilitació Cognitiva i NeurocognicióInvestigar el funcionament neurocognitiu en el TMS i l’eficàcia dels tractaments de rehabilitació.
Teràpies de tercera generacióEstudiar de l’eficàcia dels tractaments basats en mindfulness en pacients amb TMS.
Metacognició i Cognició SocialExaminar  l’eficàcia dels tractaments en metacognició i cognició social de forma transdiagnòstica

Resum

El grup està format per professionals amb llarga experiència en la pràctica clínica, i estretament vinculats amb la  pràctica basada en l’evidència i a la docència. S’ han realitzat col·laboracions amb grups nacionals com Institut d′Investigacions Biomèdiques Agustí Pi i Sunyer (IDIBAPS), i Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental (CIBERSAM).

L’activitat principal està enfocada a tres eixos principals:  L’estudi de diferents aspectes de la cognició humana en persones adultes amb trastorn mental (trastorns afectius, trastorns psicòtics, trastorns de personalitat, trastorn  de l’espectre autista). Aspectes clínics i terapèutics de les addiccions conductuals,  i  la terapèutica en salut mental centrada en la rehabilitació neuropsicològica i teràpies de tercera generació.

Contractes o convenis

 • Euglia plataforma de Rehabilitació Cognitiva. Conveni de col·laboració entre CST i Euglia medicina i coneixement des de 2014.
 • Investigador col·laborador de Beneficios de combinar el Entrenamiento Metacognitivo (EMC) con la Rehabilitación Cognitiva (RC) en la recuperación de pacientes con trastornos del espectro psicótico” amb UAB
 • Publicacions

  Aragay N, Pijuan L, Cabestany À, Ramos-Grille I, Garrido G, Vallès V, Jovell-Fernández E. Current Addiction in Youth: Online Sports Betting. Front Psychiatry. 2021 Jan 13;11:590554.

  Costas-Carrera A, Garrido G, Penadés R, Jovell E, Valenzuela L, Vendrell JM, Ramos-Grille I. Terapia de rehabilitación cognitiva para trastornos depresivos: estudio piloto sobre la mejora y mantenimiento del funcionamiento cognitivo y psicosocial. Psiquiatría Biológica, 2020-09-01, Volumen 27, Número 3, Páginas 105-114

  Aragay N, Barrios M, Ramirez-Gendrau I, Garcia-Caballero A, Garrido G, Ramos-Grille I, Galindo Y, Martin-Dombrowski J, Vallès V. Impulsivity profiles in pathological slot machine gamblers. Compr Psychiatry. 2018 May;83:79-83.

  Garcia-Caballero A, Torrens-Lluch M, Ramírez-Gendrau I, Garrido G, Vallès V, Aragay N. The efficacy of Motivational Intervention and Cognitive-Behavioral Therapy for Pathological Gambling. Adicciones. 2018 Jul 12;30(3):219-224.

  Díez D, Aragay N, Soms M, Prat G, Bonet P, Casas M. Women with compulsive buying or gambling disorder: Similar profiles for different behavioural addictions. Compr Psychiatry. 2018 Nov;87:95-99.

  Garrido G, Penadés R, Barrios M, Aragay N, Ramos I, Vallès V, Faixa C, Vendrell JM. Computer-assisted cognitive remediation therapy in schizophrenia: Durability of the effects and cost-utility analysis. Psychiatry Res. 2017 Aug;254:198-204.

  Aragay N, Jiménez-Murcia S, Granero R, Fernández-Aranda F, Ramos-Grille I, Cardona S, Garrido G, Anisul Islam M, Menchón JM, Vallès V. Pathological gambling: understanding relapses and dropouts. Compr Psychiatry. 2015 Feb;57:58-64.

  Ramos-Grille I, Gomà-i-Freixanet M, Aragay N, Valero S, Vallès V. Predicting treatment failure in pathological gambling: the role of personality traits. Addict Behav. 2015 Apr;43:54-9.

  Farré JM, Fernández-Aranda F, Granero R, Aragay N, Mallorquí-Bague N, Ferrer V, More A, Bouman WP, Arcelus J, Savvidou LG, Penelo E, Aymamí MN, Gómez-Peña M, Gunnard K, Romaguera A, Menchón JM, Vallès V, Jiménez-Murcia S. Sex addiction and gambling disorder: similarities and differences. Compr Psychiatry. 2015 Jan;56:59-68.

  Díez D, Aragay N, Soms M, Prat G, Casas M. Male and female pathological gamblers: bet in a different way and show different mental disorders. Span J Psychol. 2014 Dec 29;17:E101.

  Garrido G, Barrios M, Penadés R, Enríquez M, Garolera M, Aragay N, Pajares M, Vallès V, Delgado L, Alberni J, Faixa C, Vendrell JM. Computer-assisted cognitive remediation therapy: cognition, self-esteem and quality of life in schizophrenia. Schizophr Res. 2013 Nov;150(2-3):563-9.

  Ramos-Grille I, Gomà-i-Freixanet M, Aragay N, Valero S, Vallès V. The role of personality in the prediction of treatment outcome in pathological gamblers: a follow-up study. Psychol Assess. 2013 Jun;25(2):599-605.

  Aragay N, Roca A, Garcia B, Marqueta C, Guijarro S, Delgado L, Garolera M, Alberni J, Vallès V. Pathological gambling in a psychiatric sample. Compr Psychiatry. 2012 Jan;53(1):9-14.

  Finke M, Barceló F, Garolera M, Cortiñas M, Garrido G, Pajares M, Escera C. Impaired preparatory re-mapping of stimulus-response associations and rule-implementation in schizophrenic patients–the role for differences in early processing. Biol Psychol. 2011 Jul;87(3):358-65.

  Aragay N, Alberni J. Juego Patológico en el paciente anciano [Pathological gambling in the elderly]. Rev Esp Geriatr Gerontol. 2009 Jan-Feb;44(1):54-5.

  Cortiñas M, Corral MJ, Garrido G, Garolera M, Pajares M, Escera C. Reduced novelty-P3 associated with increased behavioral distractibility in schizophrenia. Biol Psychol. 2008 Jul;78(3):253-60.

  Martorell L, Costas J, Valero J, Gutierrez-Zotes A, Phillips C, Torres M, Brunet A, Garrido G, Carracedo A, Guillamat R, Vallès V, Guitart M, Labad A, Vilella E. Analyses of variants located in estrogen metabolism genes (ESR1, ESR2, COMT and APOE) and schizophrenia. Schizophr Res. 2008 Mar;100(1-3):308-15.

  Fonseca F, Bulbena A, Navarrete R, Aragay N, Capo M, Lobo A, Trzepacz PT. Spanish version of the Delirium Rating Scale-Revised-98: reliability and validity. J Psychosom Res. 2005 Sep;59(3):147-51.

  Capítols de Llibres

  Todo al alcance de una tecla. Valdeperez,  A., Aragay, N y Díez, D. En Adicción a las nuevas tecnologias. La epidèmia del S.XXI?. Jimenez-Murcia S, Farré Martí, JM.  Singlantana 2015. (p121-136).

  El trastorno de Compra compulsiva. Díez, D., Valdeperez, A., Aragay, N., Soms, m. Cuadernos de Medicina psicosomàtica y psiquiatria de enlace, (2016), 117, 11-16.

  Projectes

  Si tens un CV complert on tinguis una llista de projectes, envia’ns-el. Si no, llista els projectes del grup dels últims 4 anys, on consti el títol, Investigador Principal, entitat finançadora, convocatòria i import concedit.