GRUPS DE RECERCA

Valoració global risc vascular (VGRIV)

Membres

Àngels Pedragosa Vall (PhD, MD)
Carolina Guerrero Buitrago (MD)
Rosa Borrallo Almansa (MD)
Marta Mauri Pont (MD)

Línies de recerca

Riscos, prevenció i maneig de l’ictus isquèmicProjectes MaLIC i LipTUS
Risc vascular globalProjectes Síndrome de McArdle i EPIVASC
Tractaments en medicina internaProjecte SEMIVIR
Covid i dislipemia Projecte DISCo. Paper de la DISlipemia en la infecció per SARS-COV-2 al Consorci Sanitari de Terrassa

Resum

El grup de recerca de Valoració Global del Risc Vascular (VGRIV) liderat per la Dra. Àngels Pedragosa format per expertes en dislipèmia i factors de risc vascular del servei de Medicina Interna, centra la seva activitat en l’estudi complert dels factors de risc vascular principalment la dislipèmia de pacients en prevenció primària i secundaria. El grup actualment lidera un estudi multicèntric nacional que estudia el maneig de la dislipèmia en pacients amb ictus isquèmic. Lidera estudis locals sobre arteriosclerosi en diversos grups de població (pacients amb epilèpsia, pacients amb síndrome de McArdle). La Dra. Guerrero a més és experta en Diabetes Mellitus i participa en un estudi nacional. Participen habitualment en projectes multicèntrics en col·laboració amb la Xarxa d’Unitats de Lípids i Arteriosclerosi i amb la Societat Española d’Arteriosclerosi.

 • Programes doctorat

  Actualment la metgessa Carolina Guerrero està cursant el seu 2n any del programa de doctorat de la Universitat de Vic, amb la tesi titulada Estudi MaLIC: Maneig dels Lípids en pacients amb Ictus a Catalunya i Balears, dirigida per la Dra Àngels Pedragosa Vall de la Unitat de Lípids i Risc Vascular del Consorci Sanitari de Terrassa i el Dr. Oscar Mascaró del servei de Medicina Interna de l’Hospital Universitari de Vic.

 • Premis

  • Menció especial a la comunicació oral del congrés de la Sociedad Española de Arteriosclerosis 2022 ¿Qué Implicación Tiene La Lp(a) En La Infección Por SARS-CoV-2?
  • Premi a la millor comunicació oral del congrés de la Sociedad Española de Arteriosclerosis 2023 NIVELES DE LIPOPROTEÍNA(a) Y SU RELACIÓN CON LA GRAVEDAD Y DISCAPACIDAD DEL ICTUS ISQUÉMICO.
  • Menció especial a la comunicació oral del congrés de la Sociedad Española de Arteriosclerosis 2023 Cocientes lipoproteicos y riesgo de neumonía en pacientes con infección por SARS-CoV-2.
 • Col·laboració en Guies Clíniques

  La Marta Mauri i la Carolina Guerrero han col·laborat en l’elaboració de la Guia clínica sobre el maneig de les dislipèmies de la XULA (Xarxa D’Unitats de Lípids i Arteriosclerosi de Catalunya). Lluís Masana, Cristina Soler, XULA(editors científics). Guia clínica sobre el maneig de les dislipèmies de la per la prevenció cardiovascular. Girona: Xarxa D’Unitats de Lípids i Arteriosclerosi de Catalunya, 2022. ISBN 978-84-09-43261-5

 • Docència

  Aquest any s’ha establert de forma reglada una rotació dels residents de MI per la Unitat de Lípids i Risc Vascular d’una durada de 2 mesos.