CAP Matadepera

Centre d'Atenció Primària

L’Atenció Primària constitueix el nivell bàsic d’atenció a la salut, garantint una atenció global al llarg de la vida de la persona. Les tasques de l’ EAP són la prevenció i la promoció de la salut, englobant l’atenció aguda i crònica a totes les etapes de la vida i treballant de forma coordinada amb el següent nivell assistencial, així com amb els serveis de suport diagnòstic; imprescindible donat el  paper d’eix vertebrador dels sistema públic de salut que té l’Atenció Primària.


Cartera de Serveis

 • Assistència sanitària a demanda, programada i urgent, tant en consulta com a domicili del pacient per part de Medicina de Família i Infermeria.
 • Gestió infermera de la demanda, tant en consulta programada com a consulta urgent.
 • Gestió de Pacients i Atenció al Ciutadà: atenció personal i telefònica. Acompanyament i informació a les persones durant tot el procés assistencial. Gestió de les demandes dels pacients i dels seus fluxes: derivacions, LMS, altes RCA, enviament SMS, respostes a Mails dels pacients, gestió Econsultes (UAC).
 • Atenció pediàtrica: Programa del Nen sà. Salut bucodental.
 • Programa Salut i Escola. 
 • Tècniques d’infermeria com: extraccions de mostres, ECG, espirometria, extracció de taps, ITB, PCR, TARs. 
 • Exploracions complementàries: infiltracions i teledermatologia.
 • Programes de prevenció de la salut i activitats comunitàries. 
 • Treball social: Programes d’ajut a les persones, especialment a les més vulnerables. Informació i assessorament de recursos socials.
 • UFC: Atenció al pacient crònic i fràgil.
 • Atenció privada Salut i Més: podologia.

Docència

 • Col·laboració en la formació Pregrau de Medicina i Infermeria.

Contacte