CAP Terrassa Est

Centre d'Atenció Primària

L’Atenció Primària constitueix el nivell bàsic d’atenció a la salut, garantint una atenció global al llarg de la vida de la persona. Les tasques de l’ EAP són la prevenció i la promoció de la salut, englobant l’atenció aguda i crònica a totes les etapes de la vida i treballant de forma coordinada amb el següent nivell assistencial, així com amb els serveis de suport diagnòstic; imprescindible donat el  paper d’eix vertebrador dels sistema públic de salut que té l’Atenció Primària.


Cartera de Serveis

 • Assistència sanitària a demanda, programada i urgent.
 • Atenció a domicili.
 • Atenció pediàtrica. Programa del Nen sa. Programa de salut escolar. Salut bucodental.  Programa Salut i Escola.
 • Tècniques d’infermeria: extraccions de mostres, Electrocardiograma, espirometria, extracció de taps, MAPA, ecodoppler.
 • Estudi disfàgia.
 • Teledermatologia.
 • Cirurgia menor.
 • Infiltracions.
 • Odontologia.
 • Atenció a la salut mental: Programa PSP, CSMA, CSMIJ.
 • Programes de prevenció de la salut i activitats comunitàries. Programa pacient expert: tabac, TAO i obesitat. Consulta deshabituació tabàquica. Tallers de memòria. Taller de pacients diabètics.
 • Treball social: Programes d’ajut a les persones, especialment a les més vulnerables. Informació i assessorament de recursos socials.
 • UFC: Atenció al pacient crònic i fràgil.
 • Gestió administrativa dins del sistema de salut com altes dels usuaris, tràmits TIS, informació LMS, gestió burocràtica del centre. -Suport farmacoterapèutic per part del FAP a la resta de professionals d’AP.

Docència

 • Col·laboració en la formació Pregrau de Medicina i Infermeria.
 • Rotacions de residents de Medicina de família, Infermeria comunitària, pediatria, psiquiatria i psicologia.

Contacte