CAP Terrassa Nord

Centre d'Atenció Primària

L’Atenció Primària constitueix el nivell bàsic d’atenció a la salut, garantint una atenció global al llarg de la vida de la persona. Les tasques de l’ EAP són la prevenció i la promoció de la salut, englobant l’atenció aguda i crònica a totes les etapes de la vida i treballant de forma coordinada amb el següent nivell assistencial, així com amb els serveis de suport diagnòstic; imprescindible donat el  paper d’eix vertebrador dels sistema públic de salut que té l’Atenció Primària.


Cartera de Serveis

 • Gestió de Pacients i Atenció al Ciutadà: atenció personal i telefònica. Acompanyament i informació a les persones durant tot el procés assistencial. Gestió de les demandes dels pacients i dels seus fluxes: derivacions, La Meva Salud, altes RCA.
 • Assistència sanitària, programada i urgent.
 • Atenció a domicili.
 • Atenció pediàtrica: Programa del Nen sà. Programa de salut escolar. Salut bucodental. Atenció a demanda. Programa Salut i Escola.
 • Tècniques d’infermeria com: extraccions de mostres, Electrocardiograma, espirometria, extracció de taps, MAPA.
 • Exploracions complementàries: teledermatologia, infiltracions.
 • Atenció a la salut mental: Programa PSP, CSMA, CSMIJ.
 • Programes de prevenció de la salut i activitats comunitàries: Programa pacient expert: tabac, TAO i obesitat. Consulta deshabituació tabàquica. Taller per a persones amb fibromiàlgia. Taller cuidar als cuidadors.
 • Treball social: Programes d’ajut a les persones, especialment a les més vulnerables. Informació i assessorament de recursos socials.
 • UFC: Atenció al pacient crònic i fràgil.
 • Atenció Especialitzada: pneumologia i odontologia.

Docència

 • Col·laboració en la formació Pregrau de Medicina i Infermeria.
 • Rotacions de residents de Medicina de família, Infermeria comunitària i llevadores.

Contacte