CAP Sant Genís

Centre d'Atenció Primària

L’Atenció Primària constitueix el nivell bàsic d’atenció a la salut, garantint una atenció global al llarg de la vida del pacient. Les tasques dels EAP són la prevenció i la promoció de la salut, l’atenció a la demanda aguda, l’atenció pediàtrica, la cronicitat i la complexitat, l’atenció continuada i urgent, l’atenció domiciliària, l’abordatge comunitari des dels serveis assistencials, l’atenció a la salut bucodental, l’atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR), la salut mental i les addiccions i la rehabilitació.
Hi ha coordinació amb el següent nivell assistencial, així com amb els serveis de suport diagnòstic (Laboratori, Diagnòstic per la imatge, etc.), imprescindible donat el paper d’eix vertebrador dels sistema públic de salut que té l’Atenció Primària.


Cartera de Serveis

 • Assistència sanitària a demanda, programada i urgent, tant en consulta com a domicili del pacient per part de Medicina de Família i Infermeria.
 • GID.
 • Gestió de Pacients i Atenció al Ciutadà: atenció personal i telefònica. Acompanyament i informació a les persones durant tot el procés assistencial. Gestió de les demandes dels pacients i dels seus fluxes: derivacions, LMS, altes RCA.
 • Atenció pediàtrica. Programa del Nen Sa. Programa Salut i Escola.
 • Tècniques d’infermeria medicina (extracció de mostres, ECG, espirometria, extracció de taps, MAPA, campanya vacunal, infiltracions, projecte ECOgrafia).
 • ASSIR: Planificació familiar i seguiment de l’embaràs, prevenció oncològica, prevenció i tractament de les malalties de transmissió sexual.
 • Atenció a la salut mental: Programa PSP, CSMA, CSMIJ.
 • Programes de prevenció de la salut i activitats comunitàries.
 • Treball social: Programes d’ajut a les persones, especialment a les més vulnerables. Informació i assessorament de recursos socials.
 • Odontologia i programa de salut bucodental.
 • UFC: Atenció al pacient crònic i fràgil.

Docència

 • Col·laboració en la formació Pregrau de Medicina i Infermeria.
 • Tutorització de RMFIC (2 tutors docents).

Contacte