CAP Sant Llàtzer

Centre d'Atenció Primària

L’Atenció Primària constitueix el nivell bàsic d’atenció a la salut, garantint una atenció global al llarg de la vida de la persona. Les tasques de l’ EAP són la prevenció i la promoció de la salut, englobant l’atenció aguda i crònica a totes les etapes de la vida i treballant de forma coordinada amb el següent nivell assistencial, així com amb els serveis de suport diagnòstic; imprescindible donat el paper d’eix vertebrador dels sistema públic de salut que té l’Atenció Primària.


Cartera de Serveis

 • Assistència sanitària a demanda, programada i urgent.
 • Atenció a domicili.
 • Atenció pediàtrica. Programa del Nen sa. Programa de salut escolar. Salut bucodental. Programa Salut i Escola.
 • Tècniques d’infermeria com: extraccions de mostres, Electrocardiograma, espirometria, extracció de taps, MAPA, ecodoppler.
 • Exploracions complementàries: radiologia simple, ecografia, teledermatologia, infiltracions.
 • Odontologia.
 • Atenció a la Salut Sexual i reproductiva (ASSIR): Planificació familiar. Seguiment de l’embaràs. Prevenció oncològica. Prevenció i tractament de les malalties de transmissió sexual. Consulta Jove.
 • Atenció a la salut mental: Programa PSP, CSMA, CSMIJ.
 • Programes de prevenció de la salut i activitats comunitàries: Programa pacient expert: tabac, TAO i obesitat. Consulta deshabituació tabàquica.
 • Treball social: Programes d’ajut a les persones, especialment a les més vulnerables. Informació i assessorament de recursos socials.
 • UFC: Atenció al pacient crònic i fràgil.
 • Atenció Especialitzada: Endocrinologia, Oftalmologia, Cardiologia, Digestologia, Pneumologia.
 • Suport farmacoterapèutic per part del FAP a la resta de professionals d’AP.

Docència

 • Col·laboració en la formació Pregrau de Medicina i Infermeria.
 • Rotacions de residents de Medicina de família, Infermeria comunitària i llevadores.

Contacte