CAP Doctor Joan Planas

Centre d'Atenció Primària

L’Atenció Primària constitueix el nivell bàsic d’atenció a la salut, garantint una atenció global al llarg de la vida de la persona. Les tasques de l’ EAP són la prevenció i la promoció de la salut, englobant l’atenció aguda i crònica a totes les etapes de la vida i treballant de forma coordinada amb el següent nivell assistencial, així com amb els serveis de suport diagnòstic; imprescindible donat el  paper d’eix vertebrador dels sistema públic de salut que té l’Atenció Primària.


Cartera de Serveis

  • Assistència sanitària a demanda, programada i urgent, tant en consulta com a domicili del pacient per part de Medicina de Família i Infermeria.
  • Atenció pediàtrica. Programa del Nen sà. Programa Salut i Escola. Programa de salut escolar.
  • Tècniques d’infermeria com extraccions de mostres, ECG, espirometria, extracció de taps, MAPA.
  • Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR): Planificació familiar i seguiment de l’embaràs. Prevenció oncològica. Prevenció i tractament de les malalties de transmissió sexual. Consulta jove.
  • Atenció a la salut mental: Programa PSP, CSMA, CSMIJ.
  • Programes de prevenció de la salut i activitats comunitàries.
  • Treball social: Programes d’ajut a les persones, especialment a les més vulnerables. Informació i assessorament de recursos socials.
  • UFC: Atenció al pacient crònic i fràgil.
  • Gestió administrativa dins del sistema de salut com altes dels usuaris, tràmits TIS, informació LMS.
  • Atenció Continuada.

Contacte