Servei d’Oncologia Radioteràpica

El Servei d’Oncologia Radioteràpica està dedicat a aspectes diagnòstics i a l’atenció clínica i terapèutica del pacient oncològic, en especial a l’aplicació de tractaments amb radiacions ionitzants sobre els tumors.

Disposa de dos dispositius assistencials. Un situat a l’Hospital de Terrassa, per a donar cobertura a la població del Vallès Occidental i l’altre a Manresa, a les instal·lacions de l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, per a la població de la Catalunya Central.

Està format per personal altament qualificat (metges, radio físics, tècnics, infermeria, administratius…) especialitzats en l’atenció dels pacients oncològics. Disposa de 4 acceleradors lineals de darrera generació, tres a Terrassa i un a Manresa, un TAC 4D i sistemes de planificació i xarxa assistencial interconnectada.


Cartera de Serveis i Especialitats

Atenció a totes les patologies oncològiques tributàries de tractament radioteràpic

Aplicació de  tractaments amb:

  • Radioteràpia volumètrica (millor  adaptada a la forma del tumor)
  • Radioteràpia guiada per la imatge (per a focalitzar amb més precisió la radiació en el tumor)
  • Radioteràpia tridimensional i també 4D (relacionada amb el moviment respiratori)
  • Radioteràpia SBRT (per administrar més dosi en tumors més petits)

Docència

Participació en la formació de metges residents d’Oncologia Mèdica i Hematologia, d’estudiants de Física Mèdica, estudiants Tècnics, estudiants d’Infermeria i Auxiliar d’Infermeria i Documentació Clínica.


Recerca

  • Participació en assajos clínics nacionals i internacionals
  • Centre reconegut per l’Organització Europea per la Investigació i Tractament del Càncer (EORTC) per a assajos clínics

Horari

Horari Laborables: 8:00 a 17:00 h

Contacte

  • Telèfon d’atenció: 93 731 00 07
  • Extensió: 1150