Servei d’Anatomia Patològica

L’Anatomia Patològica és la branca de la Medicina que s’ocupa de l’estudi de les causes, desenvolupament i conseqüències de les malalties i  els elements pronòstics, mitjançant l’ús de tècniques morfològiques.

L’objectiu últim del Servei d’Anatomia Patològica és el diagnòstic de les biòpsies, peces quirúrgiques, citologies i autòpsies que es generen en l’activitat clínica, tant a l’hospital com a la resta de dispositius assistencials.

L’estudi de les mostres biològiques s’efectua mitjançant diversos recursos tècnics i que inclouen la microscòpia òptica, la histoquímica convencional, la immunohistoquímica i diverses tècniques de patologia molecular.

El Servei pertany a l’àrea de Serveis de Suport Clínic amb finalitat fonamentalment diagnòstica. La missió, en definitiva, és l’obtenció d’un diagnòstic, a partir de les mostres biològiques obtingudes i que es resumeix en un informe anatomopatològic de conclusions.


Cartera de Serveis i Especialitats

 • Biòpsies i peces quirúrgiques
 • Citologia exfoliativa ginecològica i no ginecològica (vessaments, bronco-aspirats, líquids…)
 • Punció aspiració (PAAF) de tumoracions palpables i profundes.
 • Biòpsies intraoperatòries
 • Necròpsies clíniques d’adults, pediàtriques i perinatals
 • Tècniques diagnòstiques:
  • Patologia molecular
  • Histoquímica
  • Immunohistoquímica

Docència

 • Formació de TEAP en període  de pràctiques
 • Formació pregrau a estudiants de rotatori de la UIC

Horari

Horari Laborables: 8:00 a 17:00 h

Contacte

 • Telèfon d’atenció: 93 731 00 07
 • Extensió: 1327