Servei de Cardiologia

El Servei de Cardiologia agrupa un grup de professionals dedicats a l’atenció d’aquelles patologies originades en la disfunció del cor i/o l’aparell circulatori. L’especialitat està inclosa dintre de l’Àmbit Mèdic.

Dona servei a l’atenció primària i a l’hospitalització. Compleix requisits funcionals, estructurals i organitzatius que garanteixen les condicions de seguretat, qualitat i eficiència adequades per atendre pacients amb malalties cardíaques, tant en la seva fase aguda com en el seu seguiment.

Cartera de Serveis i Especialitats

 • Atenció al malalt urgent
 • Hospitalització
 • Atenció ambulatòria (Primària i Hospitalària).
 • Servei acreditat pel Programa SEC (Qualitat-Atenció Primària  (Sociedad Española de Cardiologia), 2019
 • Unitat de Pràctica Clínica Avançada d’Insuficiència Cardíaca Comunitària
 • Unitat de Rehabilitació Cardíaca
 • Unitat de Cardiologia a Esportistes d’Alt Rendiment (CAR Sant Cugat)
 • Atenció ambulatòria d’infermeria al malalt postoperat cardíac
 • Proves diagnòstiques
  • Ecocardiografia: bàsica, ecocardiograma d’estrès, Ecocardiograma trasesofàgic
  • Proves d’esforç convencionals
  • Holter d’arrítmies
  • Monitoratge de la pressió arterial
  • Ressonància Cardíaca
  • TC coronari

Docència

Pregrau

 • Coordinació de l’assignatura Sistema Cardiovascular Grau de Medicina Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
 • Pràctica mèdica: alumnes de 4rt de Medicina UIC
 • Rotatori: pràctiques a alumnes de 6è de Medicina UIC

Especialitzada

 • Residents de: Medicina Interna, Medicina de Família, Nefrologia, Geriatria, Medicina de l’esport, Radiologia, Anestèsia (inclou formació en ecocardiografia).

Postgrau

 • Grup de Treball de la Societat catalana de Cardiologia- CAMFIC de coordinació Primària i Cardiologia.
 • Màster en ecocardiografia per Tècnics en radiodiagnòstic

Recerca

 • Adequació i millora de la pràctica assistencial i clínica.
 • Esportistes d’alt rendiment
 • Atenció coordinada Primària-cardiologia
 • Grau de Medicina:  utilitat de noves tecnologies en l’aprenentatge dels estudiants de medicina

Horari

Horari Laborables: 8:00 a 17:00 h

Contacte