Servei d’Oncologia Mèdica

El Servei d’Oncologia Mèdica s’estructura pensant en el pacient com a eix fonamental. Estem organitzats sobre tres premisses que cerquen l’excel·lència a nivell assistencial, i que són:

 • El treball en equips multidisciplinaris, constituïts per professionals de tots els estaments i nivells assistencials
 • La cooperació amb professionals d’altres centres per tal de promoure noves iniciatives que millorin l’atenció dels nostres pacients
 • L’accessibilitat a les últimes tecnologies (biologia molecular, noves tècniques d’imatge), i nous tractaments oncològics, que ens permeten oferir als nostres malalts els millors tractaments d’acord amb l’evidència científica.

Cartera de Serveis i Especialitats

 • Tractaments onco-específics sistèmics: quimioteràpia, immunoteràpia, tractaments hormonals, teràpies diana, etc
 • Consell Genètic
 • Psico-oncologia
 • Seguiment a mig i llarg termini dels processos oncològics
 • Seguiment i prevenció dels efectes secundaris a llarg termini dels tractaments oncològics

Docència

Formació especialitzada MIR d’Oncologia Mèdica


Recerca

 • Participació en més de 10 assajos clínics nacionals i internacionals.
 • Línies pròpies d’investigació: Oncogeriatria,  Relació de l’esport i els estils de vida amb el càncer.

Horari

Horari Laborables: 8:00 a 17:00 h

Contacte

 • Telèfon d’atenció: 93 731 00 07
 • Extensió: 2670