Servei de Nefrologia

La Nefrologia és una especialitat mèdica que té com a objecte la prevenció, diagnòstic i tractament de les malalties renals, així com del tractament substitutiu de la funció renal mitjançant diàlisi i trasplantament renal.

La nostra missió és oferir una atenció mèdica nefrològica global, centrada en el pacient i de qualitat, a partir de les recomanacions basades en l’evidència científica.

Millorar la seguretat, l’efectivitat i l’accessibilitat del pacient en tractament substitutiu renal a recursos assistencials d’alta qualitat, són els pilars fonamentals sobre els que se sustenta la nostra activitat.

Els professionals del servei de Nefrologia participen en l’activitat assistencial a diferents dispositius del CST, des de la consulta externa a l’hospitalització.

L’element nuclear està ubicat a la Unitat de Diàlisi que representa l’Hospital de dia on es tracten els pacients en la fase final del procés d’insuficiència renal tant aguda com crònica.

El servei de Nefrologia del CST és un servei territorial, que dona atenció nefrològica en dos dels principals hospitals del Vallès Occidental, l’Hospital de Terrassa i l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa (àrea poblacional de 440.000 habitants), i és servei referent d’un Centre d’Hemodiàlisi satèl·lit amb més de 100 pacients (Fresenius Medical Care-Terrassa); tant per la informació, preparació i inclusió en tractament substitutiu renal dels pacients amb malaltia renal crònica avançada;  incloent la gestió de l’accés vascular (creació, diagnòstic disfuncions i tractaments), com per l’hospitalització dels pacients d’aquesta àrea amb requeriments de diàlisi.

La Unitat de Diàlisi, que inclou l’hemodiàlisi i la diàlisi peritoneal, disposa d’un sistema de Gestió de la Qualitat conforme la norma ISO 9001:2015 des de l’any 2011.


Cartera de Serveis i Especialitats

 • Àrea Hospitalització:
  • Unitat d’hospitalització nefrològica (7-9 llits)
  • Urgències. Atenció continuada 24h
  • Unitat Diàlisi d’Aguts i Crítics
  • Nefrologia intervencionista: col·locació de catèters temporals i tunelitzats en venes centrals. Col·locació catèters peritoneals
 • Àrea Ambulatòria i Hospital de Dia:
  • Consulta nefrologia clínica i HTA. MAPA
  • Consulta de glomerulopaties
  • Consulta de seguiment trasplantament renal
  • Consulta de nefropatia diabètica
  • Consulta pacients crònics en diàlisi
  • Consulta de l’accés vascular d’hemodiàlisi (ecografia doppler)
  • Consulta monogràfica de malaltia renal crònica avançada
 • Unitat d’Hemodiàlisi crònica assistida:
  • Hemodiàlisi d’alt flux
  • Hemodiafiltració on line
 • Unitat d’Hemodiàlisi domiciliària
 • Unitat de Diàlisi peritoneal
  • Diàlisi peritoneal manual
  • Diàlisi peritoneal automàtica

Docència

Formació MIR de l’especialitat de Nefrologia (1 plaça anual) i rotacions d’altres especialitats i d’estudiants de  4º i 6è curs de Medicina de la UIC


Recerca

 • Exercici físic en pacients afectes de patologia renal
 • Maduració de l’accés vascular per hemodiàlisi
 • Fragilitat en malaltia renal crònica avançada
 • Síndrome antifosfolípida (SAF)

Horari

Horari Laborables: 8:00 a 17:00 h

Contacte

 • Telèfon d’atenció: 93 731 00 07
 • Extensió: 2006