Servei de Digestologia

El Servei de Digestologia te com a finalitat el diagnòstic i tractament de les malalties del tracte esofagogastrointestinal, fetge, vies biliars i pàncrees, tant a nivell ambulatori (consulta externa i Hospital de Dia) com d’hospitalització.

Una part molt important en el Servei està relacionada amb l’endoscòpia diagnòstica i terapèutica. El Servei disposa  de la Unitat Funcional de Malaltia Inflamatòria intestinal i de la Unitat Funcional d’Hepatologia.


Cartera de Serveis i Especialitats

 • Consulta Externa/ Hospital de Dia / Hospitalització
 • Gastroscòpia diagnòstica/terapèutica
 • Colonoscòpia diagnòstica/terapèutica
 • Colangiografia pancreatografia retrògrada endoscòpica
 • Càpsula endoscòpica
 • Manometria esofàgica /anorectal / biofeedback
 • pHmetria esofàgica de 24 hores
 • Test d’alè d’hidrogen per estudi d’intolerància a la  lactosa, fructosa, sorbitol, i sobrecreixement bacterià (lactulosa)
 • Test d’alè d’urea per  Helicobacter Pylori Fibroscan

Docència

 • Formació residents de Medicina de família, Medicina interna i Cirurgiaespecialitzada en MIR de Medicina de família i comunitària i Pediatria.
 • Formació estudiants de 4rt i 6è de la UIC

Recerca

Treballs col·laboratius en el camp de la malaltia inflamatòria intestinal MII, malalties del fetge i pòlips de còlon/càncer colorectal.

Horari

Horari Laborables: 8:00 a 17:00 h

Contacte