Servei de Medicina Interna

El Servei de Medicina Interna ofereix una atenció holística i integral centrada en el pacient i el seu entorn, de qualitat, basada en l’evidència científica i cost-eficient sostenible. És l’eix vertebrador de l’assistència mèdica als pacients adults i d’edat avançada que presenten malalties agudes, descompensació de malalties cròniques o que requereixen un abordatge diagnòstic/terapèutic complex o amb processos que afecten múltiples òrgans i sistemes.

Estableix vies de relació estreta amb altres serveis, unitats, dispositius assistencials i equips d’atenció primària per tal de garantir la continuïtat assistencial més adequada pels nostres pacients, optimitzant el grau d’assistència i procurant evitar duplicitats.

Comptem amb un equip de professionals amb habilitats contrastades en el desenvolupament de l’especialitat, que sense fugir del caire generalista de la mateixa, aconsegueixen un  alt grau d’expertesa en àrees de coneixement específiques, com són la diabetis, els lípids  i en general el risc cardiovascular, la malaltia trombo-embòlica venosa, les malalties autoimmunes, les infeccioses, i d’altres. Tenim alta implicació en aspectes de formació continuada i docència, així com en els aspectes ètics de la professió i sobre tot oferim sempre un alt grau de responsabilitat cap als nostres pacients.


Cartera de Serveis i Especialitats

 • Activitats a l’hospitalització convencional
  • Planta convencional d’aguts
  • Unitat de geriàtrica d’aguts
  • Unitat Hospitalització Penitenciaria
  • Equip de suport als pacients en serveis quirúrgics
  • Suport a pacients complexos d’especialitats mèdiques
  • Malalts ubicats a urgències pendents d’ingrés
  • Atenció continuada a les plantes d’hospitalització

 • Activitat ambulatòria
  • Unitat de diagnòstic ràpid (UDR)
  • Hospital de dia de Pacient Crònic Complex (PCC)
  • Hospital de dia general
  • Consultes externes: especialitzades i genèriques
 • Atenció en àrees d’especialització
  • Unitat de malalties infeccioses (UMI)
   • Consulta de tuberculosi
   • Consulta de malalties de transmissió sexual
   • Consulta de malalties tropicals i medicina del viatger
   • Consulta HIV
   • Unitat COVID
  • Àrea de malalties cardiovasculars
   • Unitat de risc cardiovascular:
    • Consulta de dislipèmia
    • Consulta de diabetis
   • Unitat d’Ictus
    • Consulta d’alta resolució AIT
   • Unitat d’Insuficiència cardíaca
  • Àrea de malaltia tromboembòlica venosa
  • Àrea de malalties sistèmiques
   • Consulta d’osteoporosi
 • Participació en Unitats Funcionals
  • Unitat d’Hepatologia
  • Unitat de continuïtat assistencial
  • Unitat d’insuficiència cardíaca

Docència

 • Formació residents MIR de Medicina Interna i d’altres especialitats
 • Formació pregrau estudiants UAB, UIC i EUIT

Recerca

 • Estudi MaLIC: Maneig dels Lípids en pacients amb Ictus a Catalunya
 • Invest. principal: Dra Àngels Pedragosa

Horari

Horari Laborables: 8:00 a 17:00 h

Contacte

 • Telèfon d’atenció: 93 731 00 07
 • Extensió: 2519