Servei de Reumatologia

La Reumatologia és l’especialitat mèdica que s’ocupa del diagnòstic i tractament mèdic de les malalties de l’aparell locomotor, constituït pel conjunt d’ossos, músculs, articulacions, tendons i lligaments.

Aquesta especialitat abasta un ampli nombre de malalties, amb un important impacte social, no solament per la freqüent prevalença d’aquestes, sinó per l’impacte econòmic i social que representen. El diagnòstic i tractament precoç de moltes d’aquestes malalties, repercuteix en la qualitat de vida dels pacients, així com redueix a llarg termini l’impacte econòmic que es deriva del dany estructural articular ocasionat per un diagnòstic i tractament retardat.

La Unitat de Reumatologia, que va iniciar la seva activitat en aquest centre l’any 2007, treballa en aquesta línia i ofereix l’assistència especialitzada als pacients amb malalties de l’aparell locomotor i autoimmunitàries sistèmiques. També s’ocupa de les comorbiditats inherents a aquestes patologies, i dona suport a metges d’atenció primària o d’altres especialistes. Paral·lelament manté activitat científica i participa en cursos, simpòsiums i congressos de  les diferents àrees de l’especialitat


Cartera de Serveis i Especialitats

 • Consulta extern
 • Hospital de Dia
 • Consulta d’infermeria especialitzada en reumatologia
 • Programa d’atenció telefònica del malalt crònic
 • Atenció multidisciplinària de les malalties autoimmunitàries sistèmiques
 • Assessorament en relació amb l’ús de teràpies biològiques i immunosupressores a altres especialitats
 • Interconsultes hospitalàries
 • Atenció mèdica reumatològica de la Unitat Hospitalària Penitenciària i del Centre d’Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat del Vallès
 • Procediments destacats-.
  • Avaluacions periòdiques de pacients amb malalties inflamatòries cròniques i teràpies biològiques
  • Administració de fàrmacs via parenteral: teràpies  biològiques, bifosfonats i altres
  • Procediments diagnòstics i terapèutics: artrocentesis, infiltracions de parts toves i intra-articulars, PAAF greix abdominal
  • Ecografia osteoarticular

Docència

 • Formació continuada en malalties autoimmunitàries sistèmiques mitjançant l’organització de sessions multidisciplinàries acreditades pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries
 • Rotació obligatòria de metges residents en formació especialitzada MIR de Medicina Familiar i Comunitària
 • Rotació optativa d’estudiants d’alumnes en pràctiques de Reumatologia de rotatori de 6è curs del Grau de Medicina de la Universitat Internacional de Catalunya
 • Docència de Grau en Fisioteràpia de la Universitat Internacional de Catalunya

Recerca

 • Alteracions del metabolisme lipídic en context d’inflamació crònica.
 • Participació activa en projectes d’investigació de la Sociedad Española de Reumatología i Societat Catalana de Reumatologia

Horari

Horari Laborables: 8:00 a 17:00 h

Contacte

 • Telèfon d’atenció: 93 731 00 07
 • Extensió: 2519