L’e-MedRec Tool, projecte presentat a la 4a Parada de la Ruta de l’Excel·lència a l’Hospital de Terrassa

El passat 6 de novembre l’Hospital de Terrassa va acollir la “4a Parada de la Ruta de l’Excel·lència”, una jornada organitzada per la Societat Catalana de Farmàcia Clínica amb Roche, amb l’objectiu de presentar i debatre sobre l’e-MedRec Tool, una plataforma electrònica de suport a la conciliació de la medicació integrada als processos de prescripció a l’ingrés i a l’alta hospitalària del Consorci Sanitari de Terrassa (CST).

Durant l’acte, van tenir lloc diferents presentacions com “Model de conciliació de la medicació en el CST i la història d’e-MedRec Tool”, que  va anar a càrrec de la Dra. Cristina Roure, directora de Farmàcia del CST. Les presentacions posteriors “Conciliació interdisciplinaria de la medicació a l’ingrés programat” i “Conciliació autònoma pel metge de la medicació en ingressos urgents i a l’alta” van anar a càrrec de farmacèutics del Servei de Farmàcia del CST. Seguidament, es va debatre sobre el paper dels diversos professionals sanitaris en la conciliació de la medicació i com implementar i disseminar la innovació en salut.

L’e-MedRec Tool, premiada com una de les millors pràctiques dels serveis de farmàcia hospitalària de Catalunya, contribueix a millorar la seguretat en l’ús de la medicació del pacient durant l’ingrés i l’alta hospitalària, que són moments crítics en l’ús de la medicació donat que es fan moltes transcripcions, relleus de professionals i canvis de medicació en un entorn de pressió assistencial.

La plataforma condueix al professional mèdic en el procés de prescripció, evita transcripcions que sovint són causa d’error i genera de forma automàtica un text explicant les accions realitzades (aturar la medicació, canviar-la per una altra, prescriure’n de nova) que serveix per informar els pacients i a la resta de professionals dels canvis.

Etiquetes e-MedRec Tool