Comitè de Direcció

Currículum vitae d’alts càrrecs i directius

Ferran Garcia Cardona

Director gerent

Jaume Boadas i Mir

Director Assistencial

Xavier Verdaguer i Farnós

Director Econòmic
Financer

Antònia Villalba i Cervantes

Directora d’Infermeria

Cristina Roure i Nuez

Adjunta a la Direcció Assistencial

Josep Mª Marin Garrido

Director de Projectes
i Serveis Generals

Núria Pagès i Casas

Directora Gestió de Pacients
i Atenció al Ciutadà

Isabel Arrieta Segura

Directora de Recursos Humans i Gestió de Persones

Antonia Olivares Hortal

Directora d’assumptes jurídics i protecció de dades

  • Actualització: Trimestral
  • Responsable de la informació: Oficina Jurídica
  • Darrera actualització: Novembre 2023
  • Categoria: Transparència i Bon Govern