Unitat d’informació

D’acord amb la disposició addicional, relativa a les Unitats d’Informació, del Decret 169/2014, de 23 de desembre, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental de Transparència i Accés a la Informació Pública, l’Assessoria Jurídica de Consorci Sanitari de Terrassa, és la Unitat d’Informació, segons acord del Consell de Govern de la institucicó, data 16 de juny de 2015

  • Actualització: Anual
  • Responsable de la informació: Oficina Jurídica
  • Darrera actualització: Febrer 2022