Relació de llocs de treball

ASSISTENCIAL
2.167
Facultatius formació105
Facultatius plantilla544
Diplomats formació19
Diplomats plantilla823
FP nivell I498
FP nivell II113
Sanitaris65
NO ASSISTENCIAL
564
T.G.S13
T.G.M33
Subalterns161
PAS FP Adm. N I127
PAS FP Adm. N II176
PAS S. Diver N I18
PAS S. Diver N II27
Direcció9

TOTAL PROFESSIONALS 2.731

  • Actualització: Anual
  • Responsable de la informació: Recursos Humans
  • Darrera actualització: Febrer 2022