Òrgan de govern

L’òrgan de govern de la institució és el Consell de Govern, amb capacitat plena per a fixar les funcions de l’ens dins dels objectius estatutaris. El Consell de Govern està format per 10 membres, nomenats i substituïts lliurement per les institucions integrants en la proporció següent:

 • 6 representants de la Generalitat de Catalunya
 • 4 representants de l’Ajuntament de Terrassa

Estructura de direcció:

 • President: Sr. August Sàenz Bernat
  (Representant Generalitat de Catalunya)
 • Vicepresident: Il·lm. Sr. Jordi Ballart Pastor
  (Representant Ajuntament de Terrassa)
 • Vocal: Sr. Marc Soler Fàbregas
  (Representant Generalitat de Catalunya)
 • Vocal: Sr. Xavier Roca Ramon
  (Representant Generalitat de Catalunya)
 • Vocal: Sra. Assumpta Ricart Conesa
  (Representant Generalitat de Catalunya)
 • Vocal: pendent de nomenament
  (Representant Generalitat de Catalunya)
 • Vocal: Sra. Elisenda Serra Masip
  (Representant Generalitat de Catalunya)
 • Vocal: Sra. Laura Rivas Moreno
  (Representant Ajuntament de Terrassa)
 • Vocal: Sr. Xavier Cardona Ruiz
  (Representant Ajuntament de Terrassa)
 • Vocal: Sra. Eva Candela López
  (Representant Ajuntament de Terrassa)
 • Secretària: Sra. Antònia Olivares Hortal
 • Actualització: Oficina Jurídica
 • Responsable de la informació: Oficina Jurídica
 • Darrera actualització: Setembre 2023
 • Categoria: Transparència i Bon Govern