CAP Terrassa Este

Centro de Atención Primaria

La Atención Primaria constituye el nivel básico de atención a la salud, garantizando una atención global a lo largo de la vida de la persona. Las tareas del EAP son la prevención y promoción de la salud, englobando la atención aguda y crónica en todas las etapas de la vida y trabajando de forma coordinada con el siguiente nivel asistencial, así como con los servicios de soporte diagnóstico; imprescindible dado el papel de eje vertebrador del sistema público de salud que tiene la Atención Primaria.


Cartera de Servicios

 • Assistència sanitària a demanda, programada i urgent.
 • Atenció a domicili.
 • Atenció pediàtrica. Programa del Nen sa. Programa de salut escolar. Salut bucodental.  Programa Salut i Escola.
 • Tècniques d’infermeria: extraccions de mostres, Electrocardiograma, espirometria, extracció de taps, MAPA, ecodoppler.
 • Estudi disfàgia.
 • Teledermatologia.
 • Cirurgia menor.
 • Infiltracions.
 • Odontologia.
 • Atenció a la salut mental: Programa PSP, CSMA, CSMIJ.
 • Programes de prevenció de la salut i activitats comunitàries. Programa pacient expert: tabac, TAO i obesitat. Consulta deshabituació tabàquica. Tallers de memòria. Taller de pacients diabètics.
 • Treball social: Programes d’ajut a les persones, especialment a les més vulnerables. Informació i assessorament de recursos socials.
 • UFC: Atenció al pacient crònic i fràgil.
 • Gestió administrativa dins del sistema de salut com altes dels usuaris, tràmits TIS, informació LMS, gestió burocràtica del centre. -Suport farmacoterapèutic per part del FAP a la resta de professionals d’AP.

Docencia

 • Col·laboració en la formació Pregrau de Medicina i Infermeria.
 • Rotacions de residents de Medicina de família, Infermeria comunitària, pediatria, psiquiatria i psicologia.

Contacte