El servei del SEM té com a finalitat l’atenció de pacients greus en l’ambient extrahospitalari, el transport de pacients crítics entre hospitals (interhospitalari) i la gestió dels incidents de múltiples victimes que puguin succeir al territori.


Cartera de Serveis i Especialitats

L’equip del SEM esta format per un Tècnic en Transport Sanitari, una Infermera especialitzada en Urgències i pacient crític i un Metge especialitzat en pacient crític i emergen.


Docència


Recerca

Es realitzen estudis descriptius relacionats amb l’activitat assistencial del servei.