La Geriatria és des de fa uns anys una especialitat mèdica que té com a objectiu l’atenció de l’ancià tant en la situació de salut com en la de malaltia. La pràctica de la geriatria, en el seu concepte actual, es va iniciar als anys 40 i parteix del principi que una correcta valoració dels pacients amb patologies agudes o cròniques, deriva en una més ràpida integració a les activitats de la vida diària.

En aquesta línia des de l’àrea d’atenció geriàtrica es promou l‘autonomia de les persones a les que s’assisteix i es preserva la qualitat de vida a partir d’una atenció especialitzada. Una atenció individualitzada i multidisciplinar basada en l’evidència científica i els principis de la bioètica, ajuda a assolir els objectius d’atenció de la salut de les persones a les que es dóna servei.