La Reumatologia és l’especialitat mèdica que s’ocupa del diagnòstic i tractament mèdic de les malalties de l’aparell locomotor, constituït pel conjunt d’ossos, músculs, articulacions, tendons i lligaments.

Aquesta especialitat abasta un ampli nombre de malalties, amb un important impacte social, no solament per la freqüent prevalença d’aquestes, sinó per l’impacte econòmic i social que representen. El diagnòstic i tractament precoç de moltes d’aquestes malalties, repercuteix en la qualitat de vida dels pacients, així com redueix a llarg termini l’impacte econòmic que es deriva del dany estructural articular ocasionat per un diagnòstic i tractament retardat.

La Unitat de Reumatologia, que va iniciar la seva activitat en aquest centre l’any 2007, treballa en aquesta línia i ofereix l’assistència especialitzada als pacients amb malalties de l’aparell locomotor i autoimmunitàries sistèmiques. També s’ocupa de les comorbiditats inherents a aquestes patologies, i dona suport a metges d’atenció primària o d’altres especialistes. Paral·lelament manté activitat científica i participa en cursos, simpòsiums i congressos de  les diferents àrees de l’especialitat


Cartera de Serveis i Especialitats


Docència


Recerca