Al Servei de Farmàcia i Nutrició del CST treballem per millorar el resultat de l’ús dels medicaments i la nutrició impulsant-ne la seguretat, l’efectivitat i l’eficiència.

Treballem amb un enfoc multidisciplinari i transversal orientat al valor en salut, tenint en compte l’evidència científica però també el context clínic i social de les persones i els seus valors i preferències.

Entre els nostres valors destaquem:


Cartera de Serveis

Atenció farmacèutica

Farmacotècnia

Preparació de fòrmules magistrals i oficinals estèrils i no estèrils.

Logística de medicaments

Nutrició


Docència