El Servei de Rehabilitació del Consorci Sanitari de Terrassa atén un gran ventall de patologies. Entre elles, s’hi troben les lesions traumatològiques i ortopèdiques, neurològiques i respiratòries, entre les més prevalents, i també d’altres com les relacionades amb les afectacions del sol pelvià.

Majoritàriament es tracten patologies de l’aparell locomotor i predominantment en forma ambulatòria, si bé és molt rellevant l’atenció terapèutica complementària de pacients hospitalitzats on es realitzen actuacions destinades a millorar els dèficits funcionals relacionats amb la malaltia o la pròpia estada hospitalària.

El tractament rehabilitador està orientat a assolir el nivell màxim d’autonomia, de la capacitat funcional i de la qualitat de vida. Per a realització dels tractaments s’incorporen agents físics terapèutics, teràpies manuals i readaptació física i funcional mitjançant exercici, camps electromagnètics, electroteràpia, termoteràpia, crioteràpia, agents físics funcionals, cinesiteràpia i exercici instrumentalitzat. Tots ells adreçats a l’atenció del pacient amb dolor, pèrdua funcional i/o alteracions de la qualitat de vida derivades d’una malaltia o lesió.

L’equip assistencial realitza una valoració prèvia i personalitzada a partir del diagnòstic mèdic, fent una avaluació funcional integral, a partir de la que es dissenyarà el pla terapèutic.

Es promou la participació activa del pacient, educant-lo en la realització correcte dels exercicis més adequats al seu procés de recuperació.

La Rehabilitació es duu a terme diversos dispositius assistencials del CST:


Cartera de Serveis


Docència