L’àrea Penitenciària del CST dona cobertura com a Unitat d’hospitalització a qualsevol persona privada de llibertat de tota Catalunya.

Atenció especialitzada dels procediments i patologies urològiques derivades de les diferents Àrees Així mateix, atén de manera ambulatòria a totes les especialitats (no terciàries) de les presons de Brians 1, Brians 2, Quatre Camins, Joves i Dones de Barcelona. Depenent de l’especialitat, en presència al centre penitenciari o a la zona de CCEE de la Unitat Penitenciària. Per altra banda, també és Hospital de Dia per tractament de les persones privades de llibertat que ho precisin.


Cartera de Serveis i Especialitats

Atenció ambulatòria a les presons:

Atenció ambulatòria a la Unitat:

Unitat d’hospitalització


Docència